Báo cáo Thủ tướng việc lạm dụng xe công trước 26/1
Các Website khác - 23/01/2006

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn 414 thông báo ý kiến của Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành khẩn trương chỉ đạo kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng xe công đi chợ, lễ chùa, đền. Các đơn vị gửi báo cáo lên Thủ tướng trước ngày 26/1.

Công văn 414 nêu rõ, sau khi báo chí phát hiện xe công đi chợ đường biên Tân Thanh, một số báo khác tiếp tục phát hiện và thống kê biển số nhiều xe công vẫn đi chợ và đi lễ chùa, đền, không chấp hành công điện khẩn số 28 Thủ tướng.

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành có xe mà báo chí đã phát hiện, thống kê, phải khẩn trương chỉ đạo kiểm tra và xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân vi phạm. Thủ tướng giao công an Hà Nội trực tiếp kiểm tra xe mang biển số 80B và 31A, làm rõ thuộc cơ quan, đơn vị nào quản lý và báo cáo Thủ tướng.

Các địa phương, đơn vị gửi báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý lên Thủ tướng trước ngày 26/1.

Việt Anh