Bỏ các đôi tàu khách SE1/SE2 và E1/E2
Các Website khác - 04/11/2005

Ngày 3/11, Tổng công ty đường sắt Việt Nam cho biết, đã quyết định bãi bỏ các đôi tàu khách SE1/SE2 và E1/E2 kể từ 18 giờ ngày 5/11 - 5/12/2005.

Soạn: AM 209179 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Tàu SE1 lúc khởi hành.
Trong thời gian nói trên, hằng ngày ngành đường sắt sẽ cho chạy đôi tàu khách SE3/SE4 xuất phát từ Hà Nội, Sài Gòn vào lúc 23h.

Như vậy trong giai đoạn này, trên tuyến đường sắt Thống Nhất hằng ngày có các đôi tàu khách chạy giữa Hà Nội - TP.HCM như sau: 1 đôi tàu nhanh tốc hành số hiệu SE3/SE4; 1 đôi tàu nhanh số hiệu S1/S2 và 3 đôi tàu suốt số hiệu TN1/TN2, TN3/TN4, TN5/TN6.

Hành khách đã mua vé đi tàu SE1/SE2, E1/E2 xuất phát từ ga Hà Nội và ga Sài Gòn từ 5.11 - 5.12.2005 được dùng các vé này để đi tàu SE3/SE4 cùng ngày. Các điểm cần lưu ý đối với hành khách là: ga đỗ của tàu SE3 trùng với ga đỗ của tàu E1 và SE1; ga đỗ của tàu SE4 trùng với ga đỗ của tàu E2 và SE2.

Giờ chạy qua các ga dọc đường các tàu SE3/SE4 sớm hơn giờ chạy của tàu E1/E2. Nếu hành khách có vé tàu E1/E2 trong thời gian nói trên bị nhỡ tàu SE3/SE4 chạy theo đúng hành trình và vẫn muốn đi tiếp thì nhà ga chuyển cho khách đi chuyến tàu sớm nhất theo đề nghị của khách; nếu khách không muốn đi tiếp thì các ga trả lại nguyên tiền vé cho hành khách mà không thu thêm bất kỳ lệ phí nào.

M.Vọng (Thanh Niên)