Bộ Chính trị làm việc với Thường vụ Đảng uỷ Quân sự T.Ư
Các Website khác - 11/11/2005

Bộ Chính trị làm việc với Thường vụ Đảng uỷ Quân sự T.Ư

Ngày 10.11, tại Hà Nội, Bộ Chính trị đã làm việc với tập thể Thường vụ Đảng uỷ Quân sự T.Ư để góp ý, chỉ đạo nội dung Đại hội lần thứ VIII Đảng bộ Quân đội. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chủ trì hội nghị.

Về nhiệm vụ của Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ tới, Bộ Chính trị nhấn mạnh: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ về quân sự, quốc phòng; xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh toàn diện; góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH.

Tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Quân đội, tăng cường đoàn kết, xứng đáng là hạt nhân chính trị, nhân tố quyết định mọi thắng lợi trong sự nghiệp quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

Phi Long (Theo TTXVN)