Bổ sung 280 tỷ đồng nâng cấp đê biển
Các Website khác - 20/02/2006

(VietNamNet) - Chính phủ vừa đồng ý phân bổ kế hoạch năm 2006 hỗ trợ đầu tư khôi phục, củng cố và nâng cấp đê biển từ Quảng Ninh đến Quảng Nam. Tổng số tiền dành cho công tác này là 280 tỷ đồng.

Soạn: AM 709203 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Vỡ đê bao tại TP.HCM.

Theo Quyết định 322/QĐ-TTg, ký ngày 16/2 tỉnh Quảng Ninh được phân bổ 15 tỷ đồng; Hải Phòng 30 tỷ; Thái Bình 20 tỷ; Nam Định 60 tỷ; Ninh Bình 20 tỷ; Thanh Hoá 40 tỷ; Nghệ An 20 tỷ; Hà Tĩnh 35 tỷ; Quảng Bình 10 tỷ; Quảng Trị 10 tỷ; Thừa Thiên - Huế 10 tỷ và Quảng Nam 10 tỷ đồng.

Chính phủ giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, ban ngành liên quan trên cơ sở mức vốn được hỗ trợ trên và huy động thêm nguồn lực địa phương. Các địa phương cần lựa chọn các dự án đê, kè thật sự cấp bách, thống nhất với Bộ NN-PTNT về quy hoạch và kỹ thuật, hoàn tất thủ tục đầu tư theo quy định; đồng thời chỉ đạo triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình nhằm phục vụ công tác phòng, chống lụt, bão năm 2006 có hiệu quả.

Năm 2005, thiệt hại do thiên tai gây ra rất lớn, nhất là trong lĩnh vực giao thông, thuỷ lợi, sản xuất nông nghiệp và thuỷ sản. Đã có 379 người chết do thiên tai gây ra; thiệt hại vật chất hơn 5.200 tỷ đồng.

  • H.Yên