Tăng giá điện theo phương án 1 là phù hợp
Các Website khác - 20/03/2006
Mặc dù bốn phương án tăng giá điện đều có điểm chung là điều chỉnh những bất hợp lý của giá điện sản xuất bù chéo giá điện sinh hoạt đang áp dụng hiện nay; khuyến khích các đối tượng sử dụng điện tiết kiệm hơn nhưng theo bạn Nguyễn Thị Phương Dung thì phương án 1 có tính khả thi cao hơn cả.

Trong xu thế giá cả thị trường ngày càng tăng, ảnh hưởng bất lợi cho người tiêu dùng, sản phẩm điện năng là dạng hàng hóa đặc thù liên quan hoạt động sản xuất, kinh doanh, an ninh - quốc phòng và sinh hoạt của nhân dân, việc chọn phương án tăng giá điện do các cơ quan tham mưu xây dựng được tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng là việc làm cần thiết, nhằm giúp Chính phủ quyết định mức giá hợp lý.

Là khách hàng sử dụng điện, tôi cho rằng bốn phương án đều có điểm chung là điều chỉnh những bất hợp lý của giá điện sản xuất bù chéo giá điện sinh hoạt đang áp dụng hiện nay; khuyến khích các đối tượng sử dụng điện tiết kiệm hơn. Mỗi phương án đều có cơ sở riêng để điều chỉnh giá điện. Nếu xét trên diện rộng thì phương án 1 có tính khả thi cao hơn ba phương án còn lại, bởi các lý do sau:

Một là, không tăng giá điện đối với đối tượng sản xuất, bán buôn điện sinh hoạt nông thôn và 100 kW giờ đầu tiên điện sinh hoạt bậc thang (các đối tượng này chiếm 75% sản lượng điện) sẽ có tác dụng tốt như: Việc không tăng giá điện sản xuất sẽ không ảnh hưởng giá thành sản phẩm hàng hóa do đối tượng này làm ra, góp phần ổn định giá cả thị trường; không tăng giá điện bán buôn sinh hoạt nông thôn và 100 kW giờ đầu tiên đối với hộ sinh hoạt có nghĩa là không tăng chi phí dùng điện đối với 70% số hộ dân trong tổng số hộ sử dụng điện cả nước có mức sống từ trung bình trở xuống.

Hai là, các đối tượng phi sản xuất, kinh doanh, dịch vụ,... áp dụng mức giá điện tăng 20% sẽ bất lợi cho chính đối tượng này nhưng ít ảnh hưởng đời sống xã hội.

Ba là, các hộ sử dụng điện sinh hoạt hơn 100 kW giờ/tháng chiếm tỷ lệ 30% số hộ sử dụng điện - phần lớn là những hộ có mức sống trên trung bình, sẽ áp dụng mức giá tăng bình quân 35%. Trong điều kiện hiện nay, việc tăng giá điện bậc thang nhằm khuyến khích người tiêu dùng sử dụng điện tiết kiệm hơn. Song, trong quá trình thực hiện cần xem xét các trường hợp do hoàn cảnh kinh tế khó khăn có nhiều gia đình sống trong một nhà có chung một hộ khẩu, nên việc dùng điện vượt định mức bậc thang phải trả giá cao là điều bất hợp lý tồn tại hiện nay.

Ngoài ra, nên duy trì việc áp giá điện mức thấp đối với các đối tượng sản xuất vào giờ thấp điểm (sau 22 giờ đến 4 giờ hôm sau) như hiện nay, tăng 20% giá điện sản xuất vào giờ cao điểm (từ 18 giờ đến 22 giờ) theo phương án 2, khuyến khích các đơn vị sản xuất hạn chế sử dụng điện giờ cao điểm, tăng cường sử dụng điện giờ thấp điểm, nhằm bảo đảm việc cung ứng điện. Bởi vì, công suất các nguồn điện hiện nay không đủ đáp ứng cho tất cả phụ tải vào giờ cao điểm nhưng lại rất thừa vào giờ thấp điểm. Nếu không thực hiện việc điều tiết này sẽ gây tốn kém cho Nhà nước về việc đầu tư thêm nhà máy điện.

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG
(Ðà Nẵng)