Cần hướng mạnh công tác mặt trận về những vùng khó khăn
Các Website khác - 20/12/2005
Thủ tướng Phan Văn Khải:
Cần hướng mạnh công tác mặt trận về những vùng khó khăn

Chiều 19.12, tại Hà Nội, Thủ tướng Phan Văn Khải và Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBTƯ MTTQVN) Phạm Thế Duyệt chủ trì cuộc họp kiểm điểm việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ và UBTƯ MTTQVN năm 2005.

Đề cập tới nhiệm vụ công tác năm 2006, Thủ tướng nhấn mạnh: Công tác mặt trận cần hướng mạnh về những vùng còn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, giúp nhân dân xoá đói giảm nghèo, để cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" có hiệu quả hơn, đi vào thực chất hơn.

Thủ tướng đã giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành liên quan xem xét giải quyết mức phụ cấp cho các chức danh phó chủ tịch uỷ ban MTTQ cấp xã và trưởng ban công tác mặt trận ở khu dân cư; phối hợp với MTTQ tổ chức Đại hội đại đoàn kết các dân tộc Tây Nguyên. Thủ tướng lưu ý việc tổ chức đại hội phải có hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh trong đời sống của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Phan Văn Khải và Chủ tịch Phạm Thế Duyệt đã ký Nghị quyết liên tịch về ban hành Quy chế MTTQVN giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư, được thực hiện thí điểm ở một số xã, phường thuộc 5 tỉnh, thành phố: Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Ninh Bình, Quảng Bình, Tiền Giang. Đỗ Trọng (Theo TTXVN)