Chính phủ lên kế hoạch chống lãng phí
Các Website khác - 26/12/2005

Hôm nay, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Sinh Hùng trình Thủ tướng bản chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong năm 2006. Riêng Bộ Xây dựng, qua phân tích 17 dự án, thanh tra phát hiện sai phạm 2.000 tỷ đồng, trong đó thất thoát, lãng phí gần 500 tỷ đồng.

Sẽ khoán kinh phí và thuê ôtô. Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng

Cùng ngày, các bộ: Kế hoạch đầu tư, Nông nghiệp, Xây dựng, Giao thông Vận tải... cũng trình Thủ tướng kế hoạch đẩy lùi lãng phí trong ngành mình.

Dứt khoát phải quy trách nhiệm của người đứng đầu

Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Hồng Quân đã đưa ra con số lãng phí, thất thoát đáng giật mình: qua kiểm tra, phân tích 17 dự án xây dựng, có số vốn được kiểm tra 14.000 tỷ đồng, cơ quan thanh tra phát hiện số tiền sai phạm lên tới 2.000 tỷ đồng. Trong đó, số tiền thất thoát, lãng phí là 477,1 tỷ đồng.

Một lãng phí phổ biến khác là tình trạng chậm tiến độ. Có tới 50% dự án đầu tư, xây dựng được thanh kiểm tra trong thời gian qua bị chậm tiến độ. “Nhiều ý kiến của chuyên gia kinh tế cho rằng lãng phí, thất thoát trong khâu chuẩn bị đầu tư, quyết định đầu tư là lớn nhất và chiếm khoảng 70% trong tổng số thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng”, ông Nguyễn Hồng Quân nói.

Chính vì vậy, để tuyên chiến với lãng phí, các bộ trưởng thống nhất rất cao trong việc quy rõ trách nhiệm người đứng đầu. Theo ông Nguyễn Hồng Quân, người quyết định đầu tư, chủ đầu tư, tổ chức tư vấn, nhà thầu xây dựng phải bồi thường thiệt hại, phải bị xử lý hành chính hoặc bị xử lý hình sự do lỗi của mình gây ra làm thất thoát, lãng phí vốn nhà nước.

Trong dự thảo quyết định của Thủ tướng sắp được ban hành, thống nhất thực hiện kể từ năm 2006 cũng chỉ rõ: “Người đứng đầu cơ quan quản lý đầu tư, cơ quan phê duyệt dự án đầu tư, đơn vị thực hiện dự án đầu tư sử dụng ngân sách nhà nước phải chịu trách nhiệm trước nhà nước về tình trạng lãng phí xảy ra tại công trình, dự án đầu tư do mình quản lý, phê duyệt, thực hiện”.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, một trong những nguyên nhân của việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thời gian qua chưa thực sự mang lại hiệu quả là do việc xử lý các hành vi vi phạm không kịp thời, không nghiêm minh. Quy chế, trách nhiệm của người đứng đầu cũng chưa được ban hành.

Trong quý I/2006, Bộ Tài chính sẽ ban hành quy định về bồi thường, xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Một bộ tiêu chuẩn, nhiệm vụ cụ thể của từng cán bộ, công chức cũng sẽ được ban hành trong năm 2006

Khoán kinh phí và thuê ôtô

Không chỉ tuyên chiến với lãng phí trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, năm 2006 sẽ mở rộng tới những địa hạt gây nhiều bức xúc như lãng phí thời gian; lãng phí sử dụng ngân sách, xe công, trụ sở cơ quan... Bộ trưởng Nguyễn Sinh Hùng cho hay, năm 2006, công tác thanh tra sẽ tập trung vào 5 hoạt động trọng tâm. Đó là mua sắm, trang bị quản lý sử dụng ô tô công; quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà công vụ; mua sắm, trang bị, quản lý sử dụng phương tiện, thiết bị làm việc; các chương trình quốc gia; quản lý, sử dụng các nguồn viện trợ, tài trợ.

Đối với việc sử dụng xe công, từ 1/6/2006 sẽ tạm ngừng mua sắm mới phương tiện đi lại ở cơ quan, tổ chức nhà nước. Đồng thời, thí điểm cơ chế thuê phương tiện đi lại của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ và khoán kinh phí trực tiếp cho người có tiêu chuẩn, chế độ sử dụng phương tiện đi lại ở Văn phòng Quốc hội, Bộ Tài chính, UBND TP HCM, Hà Nội, Hải Phòng và Bến Tre.

Năm 2006 sẽ bố trí, sắp xếp lại nhà đất thuộc sở hữu nhà nước trên phạm vi toàn quốc. Nguyên tắc thực hiện sẽ là: thu hồi ngay các diện tích trụ sở làm việc sử dụng không đúng mục đích như cho thuê, cho mượn, làm nhà ở cho cán bộ, nhân viên...

Bộ Nội vụ cũng sẽ phối hợp phát động phong trào “Tám giờ làm việc có hiệu quả, có chất lượng” trong cán bộ, viên chức. Bên cạnh đó, kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cũng là nội dung xem xét đánh giá cán bộ, công chức, viên chức.

Ý kiến của bạn

(Theo Sài Gòn Giải Phóng)