Chính phủ nghe đề án đại học tư thục
Các Website khác - 23/01/2006

Sáng 23/1, Thủ tướng Phan Văn Khải chủ trì phiên họp thường kỳ Chính phủ đầu tiên của năm 2006. Tại phiên họp này, Chính phủ nghe báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, xuất khẩu tháng 1. Thanh tra Chính phủ cũng sẽ có báo cáo về công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2005.

Trong buổi sáng, các thành viên Chính phủ đã nghe Bộ GD&ĐT trình đề án chuyển các ĐH, CĐ bán công sang mô hình ĐH, CĐ tư thục.

Tại phiên họp thường kỳ tháng 1, Chính phủ sẽ xem xét Nghị định quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập (thay thế NĐ 10/2002/NĐ-CP) và dự án Luật quản lý thuế do Bộ Tài chính trình. Các thành viên Chính phủ cũng sẽ nghe và thảo luận dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, dự án Luật dạy nghề, dự án Luật thể dục - Thể thao, dự án Luật chuyển giao công nghệ.

Phiên họp thường kỳ của Chính phủ sẽ kết thúc vào ngày 24/1.

Việt Anh