Cơ quan tham mưu và giúp việc tin cậy của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
Các Website khác - 24/08/2005
Ngày 28-8-1945 đã đi vào lịch sử của dân tộc Việt Nam và ngày đó cũng chính là ngày đánh dấu sự ra đời của bộ máy Văn phòng giúp việc Chính phủ của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo.
Ngay từ những ngày đầu thành lập, các cán bộ, đảng viên, công nhân và nhân viên làm việc trong Văn phòng Chủ tịch phủ, tiền thân của Văn phòng Chính phủ và của cả hệ thống Văn phòng cơ quan hành chính nhà nước ngày nay, đã nhận thức được niềm vinh dự, tự hào to lớn, sâu sắc, đồng thời thấy hết trách nhiệm nặng nề, vẻ vang là được giúp việc Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong sự nghiệp lãnh đạo, điều hành đất nước trong tình hình cực kỳ khó khăn, "ngàn cân treo sợi tóc".

Sau ngày Toàn quốc kháng chiến 19-12-1946, Chính phủ rút khỏi Hà Nội lên An toàn khu Việt Bắc, Văn phòng Chính phủ, mà tiền thân là Văn phòng Chủ tịch phủ cũng bước vào một thời kỳ hoạt động mới, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ lên Chiến khu Việt Bắc. Trong những ngày làm việc ở An toàn khu, Văn phòng Chính phủ đóng tại thôn Lập Binh, xã Bình Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang - địa điểm ngày nay đã được Nhà nước công nhận Di tích lịch sử cách mạng.

Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, nhiệm vụ chủ yếu của Văn phòng Chính phủ là theo dõi tình hình hoạt động của các bộ, các địa phương và hoạt động chung của Chính phủ, giúp Chủ tịch Chính phủ chỉ đạo và phối hợp hoạt động của các bộ; nghiên cứu giúp Chủ tịch Chính phủ điều chỉnh tổ chức và cách làm việc của các cơ quan Chính phủ cho thích nghi điều kiện toàn quốc kháng chiến và nghiên cứu các vấn đề đặt ra cho công cuộc kiến thiết đất nước sau ngày thắng lợi.

Thời kỳ này, với tên gọi Văn phòng Thủ tướng phủ, Văn phòng Chính phủ là bộ máy trực tiếp giúp việc Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Phạm Văn Ðồng và Hội đồng Chính phủ, Hội đồng Quốc phòng tối cao lãnh đạo nhân dân cả nước tiến hành cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ chống thực dân Pháp, bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Sau chiến thắng lịch sử Ðiện Biên Phủ 7-5-1954, Trung ương Ðảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh từ chiến khu Việt Bắc trở về Hà Nội.

Từ năm 1955 đến năm 1975, suốt hai mươi năm của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Văn phòng Chính phủ, bao gồm cả Văn phòng Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền nam Việt Nam, đã có nhiều đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp chung của đất nước. Nhiều cán bộ, nhân viên trẻ của Văn phòng Chính phủ và Văn phòng các bộ, ngành, địa phương đã nhập ngũ trực tiếp chiến đấu trên khắp các chiến trường, một số đồng chí là liệt sĩ hy sinh anh dũng tại chiến trường miền nam.

Ðại thắng mùa Xuân 1975, mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giải phóng hoàn toàn miền nam, mở ra thời kỳ mới của cách mạng Việt Nam, thời kỳ đất nước độc lập, thống nhất và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Sau khi thống nhất đất nước, bộ máy của Chính phủ và chính quyền các cấp được tổ chức lại và cơ quan văn phòng các cấp cũng ngày càng được tăng cường. Từ năm 1992, Văn phòng Chính phủ trở thành bộ máy làm việc của Chính phủ, với cơ cấu tổ chức là một cơ quan ngang bộ.

Phát huy truyền thống vẻ vang và thành quả đạt được trong những năm đầu cả nước thống nhất, bước vào thời kỳ đổi mới, Văn phòng Chính phủ đã thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, giúp việc Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hành và thực hiện hai nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là chỉ đạo, điều hành và thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đưa nước ta sớm trở thành một nước công nghiệp, thực hiện mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh" do Ðảng đề ra.

Trải qua những năm tháng phấn đấu gian khổ, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách to lớn, kể cả phải hy sinh tính mạng trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược, đội ngũ cán bộ, công chức Văn phòng Chính phủ đã được tôi luyện và trưởng thành về mọi mặt. Văn phòng Chính phủ tự hào là một cơ quan tham mưu và giúp việc tin cậy của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang được giao trong hai cuộc kháng chiến giành độc lập, tự do cho Tổ quốc và trong công cuộc đổi mới hiện nay. Trong hai mươi năm đổi mới, cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Chính phủ đã nỗ lực phấn đấu cùng toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân đưa nước ta ra khỏi khủng hoảng kinh tế, xã hội; kinh tế tăng trưởng khá nhanh, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa bước đầu được xây dựng, CNH, HÐH đất nước được đẩy mạnh; sức mạnh tổng hợp của đất nước ngày càng được tăng cường...

Ngày 28-8-2001, Văn phòng Chính phủ vinh dự được Ðảng và Nhà nước trao tặng phần thưởng cao quý: Huân chương Hồ Chí Minh. Trước vinh dự to lớn này và để tiến tới kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Văn phòng Chính phủ, trong những năm qua Văn phòng Chính phủ đã phát động phong trào thi đua "Xây dựng người cán bộ, công chức: trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu", không ngừng phấn đấu giữ gìn, phát huy và bồi đắp thêm truyền thống vẻ vang của mình, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của toàn Ðảng, toàn dân trong giai đoạn mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; đưa công cuộc đổi mới đất nước ngày càng phát triển.

Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, bốn năm qua, bằng những việc làm thiết thực, cán bộ, công chức Văn phòng Chính phủ đã tiết kiệm từ tiền lương của mình, góp sức cùng nhân dân khu căn cứ kháng chiến trước đây ở Tuyên Quang và Tây Ninh xây dựng một số công trình như trường tiểu học, nhà văn hóa, đường vào khu căn cứ của Chính phủ..., đóng góp hàng trăm triệu đồng, hàng nghìn quyển sách giúp cho quỹ khuyến học góp phần làm thay đổi bộ mặt của vùng căn cứ cũ, thiết thực thúc đẩy sản xuất, cải thiện cuộc sống của đồng bào địa phương.

Năm 2004 vừa qua, trên cơ sở những thành tích đã đạt được, tập thể, cá nhân cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Chính phủ đã được Nhà nước tặng thưởng 26 Huân chương Lao động các hạng, hai Cờ thi đua của Chính phủ và nhiều phần thưởng vinh dự khác.

Một vinh dự hết sức to lớn đã đến với cán bộ, công chức Văn phòng Chính phủ là, đúng vào dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống cách mạng vẻ vang (28-8-1945 - 28-8-2005), Văn phòng Chính phủ đã được Ðảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng. Ðây là phần thưởng cao quý nhất của Nhà nước ta, ghi nhận thành tích cống hiến xuất sắc phục vụ Ðảng, Nhà nước và Chính phủ của tập thể cán bộ, công chức, viên chức nhiều thế hệ Văn phòng Chính phủ từ năm 1945 đến nay.

Trước vinh dự to lớn này, mọi cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Chính phủ đều ý thức sâu sắc rằng, thành tích mà Văn phòng Chính phủ đạt được trong 60 năm qua gắn liền với sự quan tâm lãnh đạo của Bác Hồ kính yêu, vị Chủ tịch Chính phủ đầu tiên của nước ta và của các đồng chí lãnh đạo Ðảng và Nhà nước. Thành tích đó là công lao đóng góp của các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức 60 năm qua đã tuyệt đối trung thành với sự nghiệp chung của Ðảng và dân tộc, đã làm việc với một tinh thần sáng tạo và một phong cách tận tụy, luôn luôn nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà Ðảng và Nhà nước giao phó.

Văn phòng Chính phủ nguyện không ngừng cố gắng phấn đấu, mãi mãi xứng đáng là cơ quan tham mưu và giúp việc tin cậy của Ðảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, xứng đáng với sự tin yêu của nhân dân, xứng đáng với truyền thống cách mạng vẻ vang suốt 60 năm qua.

ÐOÀN MẠNH GIAO
(Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ)