Cùng đi trên con đường lớn
Các Website khác - 01/01/2006
Cùng đi trên con đường lớn

Bạn đọc thân mến!

Khi bạn đọc số báo này, một năm mới đã đến với nhiều niềm vui và hy vọng mới.

Năm 2005 đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu chính trị, ngoại giao, kinh tế, xã hội, văn hoá..., tạo đà cho những thành công mới trong năm 2006 và những năm tiếp theo. Trong bối cảnh chung đó, trong năm 2005, với sự đoàn kết, sáng tạo, toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, công nhân, viên chức Báo Lao Động đã tạo nên sức mạnh mới đưa tờ báo có bước phát triển đáng khích lệ.

Trên tất cả các trang báo, tính thời sự của thông tin được nâng cao. Những vấn đề kinh tế - xã hội được phản ánh ở các góc độ khác nhau, được phân tích sâu sắc, và gần với đời sống hơn, từ đó đáp ứng như cầu của bạn đọc nói chung và công nhân, viên chức, lao động nói riêng.

Cùng với các hoạt động xã hội truyền thống (Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động, Cuộc thi sản phẩm phần mềm "Trí tuệ Việt Nam", Giới thiệu việc làm...), Báo Lao Động đã tăng cường tổ chức nhiều hoạt động mới phong phú và có hiệu quả xã hội cao như : Triển lãm ảnh "Nắm bắt khoảnh khắc" (những tác phẩm của liệt sĩ Nguyễn Văn Giá, các liệt sĩ phóng viên chiến trường và các nhà nhiếp ảnh khác); Cuộc vận động xây cầu Nguyễn Văn Giá ở Phổ Cường, Đức Phổ, Quảng Ngãi; Chương trình "Vinh Quang Việt Nam", "Thi đua làm giàu đất nước"... Đặc biệt Báo Lao Động đã có sáng kiến phát động và tổ chức các cuộc vận động "Chung tay chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ", "Cả nước chung tay cùng Thuỷ điện Sơn La", nhận được sự hưởng ứng rộng khắp trong cả nước và ở nước ngoài.

Chính vì vậy Báo Lao Động đã thực sự là người bạn đồng hành của bạn đọc, là chỗ dựa tin cậy của người dân, là cầu nối những tấm lòng vàng đến với người dân, công nhân, viên chức, lao động nghèo ở mọi miền đất nước.

Báo Lao Động có đạt được những thành công như trên cũng là do có sự nhiệt tình ủng hộ hết lòng, sự khích lệ thường xuyên của bạn đọc cả nước.