Cuối năm 2006 sẽ thay mẫu giấy phép lái xe
Các Website khác - 12/11/2005

(VietNamNet) - Bộ GTVT vừa chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam lập đề án đổi mới giấy phép lái xe (GPLX) và trình Bộ trong tháng 12 năm 2005 để tổ chức thực hiện vào cuối năm 2006.

Soạn: AM 616379 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Cuối năm 2006 sẽ đổi giấy phép lái xe.

Cũng theo chỉ đạo của Bộ GTVT, GPLX mới theo đề án sẽ phải tuân thủ một số nguyên tắc chính như: phải có đủ độ bền phù hợp với thời hạn sử dụng, phải chủ động được khâu sản xuất phôi trong nước; việc bảo mật trên GPLX phải đơn giản, hiệu quả và thuận tiện cho việc kiểm tra, kiểm soát của các lực lượng có liên quan.

Thủ tục cấp, đổi GPLX mới phải thuận tiện cho người dân, đảm bảo nhanh chóng, tránh phiền hà, tốn kém. GPLX mới cũng phải phù hợp với quốc tế và khu vực về nội dung và hình thức; đảm bảo phôi có giá trị lâu dài; các thông tin trong GPLX không trùng lặp và phải đảm bảo yêu cầu đánh dấu vi phạm.

 

Theo Bộ GTVT, nhiều người cho rằng mẫu GPLX đang lưu hành hiện nay khá bất tiện cả cho người sử dụng và cơ quan quản lý. Đề án cấp GPXL mới được xây dựng trên cơ sở một dự án thử nghiệm chế tạo GPLX theo công nghệ mới của Cục Đường bộ Việt Nam vừa được hoàn tất thời gian qua.

  • Thụy Du