Đột phá mới trong nghiên cứu tế bào gốc điều trị các bệnh hiểm nghèo
Các Website khác - 23/08/2005
Các nhà nghiên cứu Trường đại học Harvard (Mỹ) đã đạt được thành công mang tính đột phá mới khi tạo được tế bào gốc phôi thai người thông qua quá trình đưa tế bào gốc đang trong thời kỳ đầu phát triển vào một tế bào da bình thường mà không cần sử dụng tế bào trứng của người.

Thành công này mở ra triển vọng sử dụng các tế bào gốc phôi thai để phát triển thành các loại mô, máu, hoặc các cơ quan trong cơ thể người mà không phải sử dụng công nghệ nhân bản người, một hình thức đang bị lên án vì cho là vi phạm đạo đức và bị cấm ở nhiều nước.

Các nhà khoa học cho rằng, các tế bào gốc phôi thai mới tạo ra được nuôi cấy để phát triển thành ba loại tế bào cơ bản của cơ thể người và có thể được sử dụng như một nguồn cấy ghép để điều trị các bệnh hiểm nghèo như ung thư, Pakinson, A-dây-mơ... và nhiều bệnh khác. Ngoài ra, theo các nhà khoa học, các tế bào gốc phôi thai còn có khả năng lập trình lại các nhiễm sắc thể của tế bào người. Liệu pháp điều trị này không vi phạm các luật cấm nhân bản người hoặc tạo ra các bào thai người để nghiên cứu.

Theo Tin tức