Phải có nhà ở ổn định mới được nhập hộ khẩu
Các Website khác - 23/08/2005
Mỗi năm, Hà Nội có khoảng 60.000 người nhập cư vào thành phố. Ảnh: Anh Tuấn

Để được đăng ký hộ khẩu tại nơi mới đến, điều kiện tối thiểu của người chuyển đến là phải có nhà ở hợp pháp. Đây là một nội dung sửa đổi Nghị định 51 về đăng ký và quản lý hộ khẩu do Chính phủ mới ban hành.

Theo đó, nhà ở hợp pháp bao gồm: Nhà thuộc sở hữu của người chuyển đến có giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, nhà xây trên đất ở có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Nhà ở có giấy tờ hợp lệ về nhà ở, đất ở theo quy định của pháp luật; Trường hợp nhà ở chưa có một trong các loại giấy tờ quy định thì phải có xác nhận của UBND phường, xã, thị trấn về tình trạng hợp pháp của nhà ở, đất ở.

Nhà ở được quyền sử dụng hợp pháp gồm: Nhà ở có hợp đồng thuê nhà của cá nhân với cơ quan, tổ chức, cá nhân có chức năng kinh doanh nhà theo quy định của pháp luật; Nhà ở thuộc quyền quản lý của cơ quan, tổ chức có quyết định giao cho cá nhân sử dụng.

Nhà ở được chủ nhà có nhà quy định tại những điều nêu trên cho thuê hoặc cho ở nhờ. Đối với nhà ở nhờ phải có sự đồng ý bằng văn bản của chủ nhà về việc cho nhập hộ khẩu và phải đảm bảo diện tích tối thiểu trên một đầu người theo quy định của UBND cấp tỉnh.

Không giải quyết đăng ký hộ khẩu thường trú vào các loại nhà nêu trên nếu hiện tại đang có tranh chấp hoặc đang trong vùng quy hoạch đã có thông báo di dời trừ trường hợp bố, mẹ, vợ, chồng, con xin đăng ký hộ khẩu về với nhau.

Ngoài ra, điều 12 sửa đổi quy định những người chuyển đến thành phố, thị xã được đăng ký hộ khẩu trường trú bao gồm: người được cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội tuyển dụng đến làm việc tại các cơ quan, tổ chức đó, hưởng lương từ ngân sách nhà nước và có nhà ở hợp pháp theo quy định trên.

Với người có nhà ở hợp pháp như sổ đỏ, sổ hồng hoặc xác nhận của UBND phường, xã, thị trấn về tình trạng hợp pháp của nhà ở, đất ở, không bị cấm cư trú, cũng được đăng ký hộ khẩu.

Những người công tác ngoài tỉnh thường xuyên về ở với vợ, chồng, con, hoặc bố, mẹ (nếu chưa có vợ, chồng), người hết tuổi lao động... cũng thuộc diện được đăng ký hộ khẩu với người đang có hộ khẩu thường trú tại thành phố.

Đoàn Loan