Khoanh nợ 1 năm cho các hộ chăn nuôi gia cầm
Các Website khác - 04/01/2006

(VietNamNet) - Các hộ gia đình, cá nhân, chủ trang trại, HTX, cơ sở chăn nuôi và DN chăn nuôi gia cầm trong cả nước sẽ được khoanh nợ 1 năm, kể từ 30/11/2005 đến 30/11/2006. Các tổ chức tín dụng không thu nợ lãi tiền vay phát sinh trong thời gian khanh nợ đối với số dư nợ được khoanh. 

Soạn: AM 668681 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Nông dân sẽ tiếp tục được khoanh nợ và vay tiền để phát triển
đàn gia cầm trong thời gian tới.

Đây là nội dung Thông tư liên tịch 09, vừa được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và Bộ Tài chính ký ban hành hướng dẫn việc khoanh nợ và tiếp tục cho vay vốn của tổ chức tín dụng đối với các chủ chăn nuôi gia cầm bị thiệt hại do dịch cúm năm 2005 gây ra.

Theo đó, nếu tổ chức tín dụng đã thu lãi của các khoản nợ thuộc đối tượng được khoanh từ ngày 30/11/2005 đến ngày thông tư này có hiệu lực (14/1/2006) thì phải có trách nhiệm hoàn trả đầy đủ hoặc trừ lùi vào các khoản lãi chưa trả cho các chủ chăn nuôi gia cầm.

Đối với các chủ chăn nuôi gia cầm của địa phương, giấy đề nghị khoanh nợ phải có xác nhận của UBND cấp xã, phường, thị trấn về việc chủ chăn nuôi gia cầm bị thiệt hại do dịch cúm gây ra. Các cơ sở chăn nuôi và DN cấp TƯ đơn đề nghị phải có xác nhận của chính quyền cấp huyện, quận hoặc cơ quan quản lý cấp trên của DN. Ngoài ra, trong hồ sơ xin khoanh nợ còn có bản sao hợp đồng tín dụng hoặc khế ước vay vốn, giấy tờ chứng minh các chủ chăn nuôi gia cầm dư nợ tại các tổ chức tín dụng.

Hồ sơ này gửi tới các tổ chức tín dụng được xử lý khoanh nợ, gồm NHNN, các ngân hàng thương mại cổ phần, Ngân hàng Chính sách Xã hội, Quỹ Tín dụng nhân dân.

Thông tư cũng nêu rõ, các chủ chăn nuôi đang được khoanh nợ, nếu có nhu cầu vay vốn để thực hiện chuyển đổi chăn nuôi hoặc ngành nghề cũng được các tổ chức tín dụng xem xét quyết định cho vay.

  • Hà Yên