Kiểm soát và phòng, chống HIV/AIDS được tăng cường
Các Website khác - 07/02/2012

(Chinhphu.vn) - Tháng 1/2012, số trường hợp bệnh nhân AIDS phát hiện giảm 60% (977 trường hợp), số trường hợp tử vong giảm 62% (406 trường hợp) so với cùng kỳ.

Kiểm soát và phòng, chống HIV/AIDS được tăng cường

Hoạt động tư vấn, chăm sóc, điều trị cho người nhiễm HIV/AIDS được đặc biệt chú trọng và tăng cường - Ảnh minh họa

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Y tế, tính đến ngày 17/1/2012, số trường hợp nhiễm HIV hiện còn sống là gần 197.900 người, số bệnh nhân AIDS hiện tại là hơn 49.190 người, số người nhiễm HIV đã tử vong là gần 52.250 trường hợp.

Như vậy, số liệu HIV được phát hiện báo cáo trong tháng 1/2012 tăng 39,9% (430 trường hợp), số trường hợp bệnh nhân AIDS tăng 4% (25 trường hợp), số trường hợp tử vong tăng 30% (58 trường hợp) so với tháng 12/2011.

Tuy nhiên so với tháng 1/2011 thì số liệu HIV phát hiện báo cáo trong tháng 1/2012 giảm 41% (1.062 trường hợp), số trường hợp bệnh nhân AIDS phát hiện giảm 60% (977 trường hợp), số trường hợp tử vong giảm 62% (406 trường hợp).

Bộ Y tế vừa trình Chính phủ Nghị định Hướng dẫn điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế và Thủ tướng Chính phủ Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn 2030. Xây dựng Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS trong giai đoạn mới.

Năm 2011, công tác chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân HIV/AIDS được các ban, ngành, đoàn thể ở trung ương, địa phương quan tâm đặc biệt. Hoạt động kiểm soát và phòng, chống HIV/AIDS cũng được tăng cường.

Việc tiếp cận với dịch vụ chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân HIV đã thuận lợi hơn. Hệ thống chăm sóc và điều trị HIV/AIDS đã được thành lập trên toàn quốc.

Công tác phối hợp, chẩn đoán, điều trị và quản lý người bệnh lao/HIV được Bộ Y tế đặc biệt chú trọng. Đến nay, cả nước đã thành lập 47 tiểu ban Lao/HIV, trong đó trung ương có 1 tiểu ban Lao/HIV và 46 tiểu ban Lao/HIV thuộc các tỉnh/thành phố. 152 huyện đã triển khai hoạt động phối hợp lao/HIV. Số bệnh nhân lao/HIV được điều trị ARV tăng dần qua các năm, từ 949 bệnh nhân năm 2007 lên 1.909 bệnh nhân năm 2010.

Mai Chi