Nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc ngày 2-9
Các Website khác - 22/08/2005

(NLĐ)- UBND TP vừa thông báo việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm lần thứ 60 Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Theo đó các cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, người lao động trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, cơ quan Đảng, đoàn thể, các doanh nghiệp, cơ sở kinh tế được nghỉ lễ 1 ngày (ngày 2-9).

Các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang và hộ dân treo cờ Tổ quốc trong ngày 2-9.

V.L