Người Mỹ tôn vinh danh nhân Việt
Các Website khác - 10/11/2005
SỰ KIỆN & BÌNH LUẬN
Người Mỹ tôn vinh danh nhân Việt

Hà Văn Thịnh
Mỹ vừa có chuyện chưa bao giờ xảy ra, nhưng đã xảy ra: Chính quyền thành phố Houston (bang Texas) vừa quyết định lấy tên của 18 danh nhân VN để đặt tên cho 18 đường phố. Sự kiện này nói lên rất nhiều điều về quan hệ Việt-Mỹ cũng như xu hướng của thế giới trong thế kỷ 21.

Một "cách nhìn mới" về quan hệ Mỹ - Việt là điều phản ánh rõ ràng, nhất là trong bối cảnh hiện nay đang có một vài người cố tình phá hoại hình ảnh của một nước VN mới. Đã đến lúc người Mỹ không chỉ có sự mở rộng quan hệ với VN, mà còn trân trọng thật sự và tôn vinh những giá trị lịch sử, văn hoá của VN, cũng như đánh giá cao vai trò của cộng đồng người Việt đang sinh sống tại Mỹ.

Tên các danh nhân trên thế giới được lưu truyền bằng nhiều hình thức không chỉ là đòi hỏi về mặt tình cảm, quan niệm văn hoá mà còn là một phản ánh đúng như một yêu cầu của lịch sử. Thế hệ sau cần và có quyền được biết đến tên tuổi của những danh nhân của dân tộc mình cũng như của nhân loại. Bởi vì tên danh nhân không chỉ dùng để gọi, mà gắn liền với số phận, phẩm giá của một con người, thậm chí phản ánh cả một giai đoạn lịch sử, một nền văn hoá của một dân tộc, của cả nhân loại.

Lấy tên các danh nhân VN đặt tên cho các đường phố ở Texas là cách làm đầy tính thuyết phục, khẳng định thái độ tôn vinh những giá trị cao đẹp và bền vững của dân tộc Việt Nam.