Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả nguồn viện trợ của PEPFAR
Các Website khác - 26/01/2010
(Chinhphu.vn) – Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đề nghị, lãnh đạo các Bộ, ngành chức năng cần quản lý chặt chẽ và sử dụng hiệu quả nguồn viện trợ của Chương trình PEPFAR (Chương trình viện trợ khẩn cấp của Hoa Kỳ dành cho 15 quốc gia để phòng chống AIDS).

Phó Thủ tướng đồng ý với đề nghị của Bộ Y tế về việc ký kết Khung hợp tác đối tác mới
giữa Chính phủ Việt Nam và Hoa Kỳ trong Chương trình PEPFAR - Ảnh: Chinhphu.vn

Sáng nay (25/1), Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng có buổi làm việc với lãnh đạo một số Bộ, ngành chức năng nhằm đánh giá tình hình quản lý, sử dụng nguồn viện trợ của Chương trình PEPFAR.

Chương trình PEPFAR được Tổng thống Hoa Kỳ đề xướng từ năm 2003 và Việt Nam là một trong những nước được lựa chọn tham gia chương trình từ giữa năm 2004.

Theo lãnh đạo Bộ Y tế, Chương trình PEPFAR hiện là một nguồn viện trợ lớn cho công tác phòng, chống HIV/AIDS của Việt Nam, tập trung vào các hoạt động điều trị cụ thể. Tính đến cuối tháng 9/2009, Chương trình PEPFAR đã và đang điều trị ARV (viết tắt của Antiretroviral - một loại thuốc làm giảm sự sinh sôi nảy nở của HIV) cho trên 23.400 bệnh nhân AIDS, chiến 66,6% số bệnh nhân đang điều trị ARV trên toàn quốc.

Hiện nay, PEPFAR cũng là nhà tài trợ duy nhất cung cấp thuốc Methadone trong điều trị nghiện các chất có nguồn gốc từ thuốc phiện và là nhà tài trợ chính cung cấp bao cao su cho các điểm can thiệp giảm lây nhiễm HIV/AIDS tại Việt Nam.

Nhấn mạnh công tác phòng, chống HIV/AIDS là một nhiệm vụ đầy khó khăn và thách thức, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng cho rằng công tác này phải huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài nước.

Với tinh thần đó, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đề nghị, lãnh đạo các Bộ, ngành chức năng cần quản lý chặt chẽ và sử dụng hiệu quả nguồn viện trợ của Chương trình PEPFAR nhằm đảm bảo tính bền vững của Chương trình này.

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đồng ý với kiến nghị của Bộ Y tế về việc Chính phủ tiếp tục đàm phán với Chính phủ Hoa Kỳ việc duy trì và mở rộng sự viện trợ của Chương trình PEPFAR cho công tác phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam theo định hướng Chiến lược quốc gia  và dựa vào hệ thống phòng, chống HIV/AIDS sẵn có hiện nay từ Trung ương đến địa phương đã thiết lập, không tạo dựng hệ thống mới.

Phó Thủ tướng cũng đồng ý với đề nghị của Bộ Y tế  về việc ký kết Khung hợp tác đối tác mới giữa Chính phủ Việt Nam và Hoa Kỳ trong Chương trình PEPFAR.

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng giao Bộ Y tế làm tham mưu cho Chính phủ trong việc tiếp tục đàm phán với Chính phủ Hoa Kỳ về việc duy trì và mở rộng sự viện trợ của Chương trình PEPFAR; làm đầu mối phối hợp với các Bộ, ngành chức năng bàn bạc, xây dựng và đi đến ký kết Khung hợp tác đối tác mới giữa Chính phủ Việt Nam và Hoa Kỳ trong Chương trình PEPFAR, chậm nhất vào tháng 4/2010.

Tính từ năm 2005 – 2009, Chương trình PEPFAR đã viện trợ cho Việt Nam 216,245 triệu USD để triển khai công tác phòng, chống HIV/AIDS, trong đó các cơ quan của Chính phủ tiếp nhận 53,969 triệu USD (chiến 24,96%); các tổ chức phi chính phủ quốc tế và trong nước tiếp nhận 99,222 triệu USD (chiếm 45,88%); các tổ chức của Liên hợp quốc tại Việt Nam nhận (4,978 triệu USD chiếm 2,3%...

Nguyễn Hoàng