TP HCM sẽ có xe chuyên chở bệnh nhân H5N1
Các Website khác - 10/11/2005

UBND thành phố vừa có văn bản chỉ đạo tới các sở, ngành và UBND quận, huyện những hành động cụ thể đối phó với nguy cơ dịch cúm gia cầm và dịch cúm ở người ngày càng tăng. Trong đó, có việc triển khai sản xuất gấp một số xe chuyên chở bệnh nhân đặc biệt, phục vụ chống dịch cúm này.

Sở Y tế sẽ phối hợp với Bộ Y tế làm rõ yêu cầu thiết kế với Sở Giao thông Công chính, Tổng Công ty Cơ khí giao thông vận tải. Các đơn vị phải báo kế hoạch triển khai sản xuất xe với UBND thành phố trước 30/11.

Cùng với sản xuất xe chuyên dụng, Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn phải đề nghị với Bộ chỉ huy quân sự thành phố có biện pháp hỗ trợ lực lượng, xe máy quân sự tham gia phòng chống dịch cúm gia cầm và đại dịch trên người khi có phát sinh tình huống.

Thanh Lương