Triển lãm về Việt Nam ở Mỹ trở lại nơi xuất xứ
Các Website khác - 09/12/2005

Cuộc triển lãm "Việt Nam: Những cuộc hành trình của Con người, Tinh thần và Linh hồn" đã khai mạc hôm qua tại Bảo tàng Dân tộc học (Hà Nội). Các phong tục và tín ngưỡng văn hoá được giới thiệu tại đây thể hiện sự đa dạng của 54 dân tộc trên đất Việt.

Triển lãm trưng bày bộ sưu tập gồm gần 300 hiện vật về đời sống hằng ngày và các đồ dùng trong các nghi lễ được chế tạo và sử dụng phổ biến ở Việt Nam ngày nay. Người xem được dẫn dắt qua nhiều vùng miền của đất nước, từ thành phố, làng xã đến các cộng đồng dân tộc thiểu số miền núi. Nó cho thấy sự phức tạp của đời sống trong mối giao thoa giữa những ảnh hưởng truyền thống và hiện đại.

Các cán bộ bảo tàng Mỹ và Việt Nam chuẩn bị triển lãm.
Các cán bộ bảo tàng Mỹ và Việt Nam chuẩn bị triển lãm.

Việt Nam: Những cuộc hành trình của Con người, Tinh thần và Linh hồn cũng đã được tổ chức tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Mỹ ở New York từ tháng 3/2003 đến tháng 1/2004, sau đó là tại Bảo tàng Glenbow ở Calgary, Canada. Nó được đánh giá là cuộc triển lãm toàn diện nhất từ trước tới nay được tổ chức ở Mỹ về đời sống Việt Nam. Giờ đây là lúc bộ sưu tập trở về nơi xuất xứ.

Triển lãm diễn ra đến 25/2/2006.

V.H.