Từ 31/12/2006, ngừng bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước
Các Website khác - 20/09/2005

Ngày 19/9, Thủ tướng Phan Văn Khải đã có ý kiến về việc thực hiện công tác bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị định số 61/CP ngày 5/7/1994 của Chính phủ về mua bán và kinh doanh nhà ở.

Soạn: AM 553661 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Ảnh minh họa

Theo đó, Thủ tướng cho phép UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW còn quỹ nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước thuộc diện được bán cho người đang ở thuê khi bán được áp dụng bảng giá do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW ban hành và các chế độ theo các quy định trước ngày 1/1/2005.

Việc bán này được thực hiện đến hết ngày 31/12/2006, ngày kết thúc việc bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị định 61/CP của Chính phủ.

Từ ngày 1/1/2007, quỹ nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước không được bán hoặc người ở thuê không mua sẽ được cải tạo, xây dựng lại và áp dụng giá mới theo quy định của Chính phủ. 

(Theo Tiền Phong)