Việt kiều, người nước ngoài được thuê rừng
Các Website khác - 08/03/2006

(VietNamNet) - Nghị định 23/2006/NĐ-CP về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng, vừa được Thủ tướng Phan Văn Khải ký ban hành, nêu rõ: tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; Việt kiều; tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép thuê rừng tại Việt Nam.

Soạn: AM 722399 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Thời hạn thuê rừng sản xuất là rừng trồng tại Việt Nam không quá 50 năm. Ảnh H.Yên.

Theo nghị định này, Chính phủ đồng ý cho Việt kiều và các tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép thuê rừng sản xuất là rừng trồng. Riêng việc thuê rừng tự nhiên kết hợp kinh doanh cảnh quan, nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái - môi trường hoặc sản xuất kinh doanh lâm sản sẽ do Thủ tướng Chính phủ quy định.

Nghị định nêu rõ, việc cho thuê rừng phải thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng rừng, quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng; trường hợp khu rừng chỉ có một tổ chức hoặc chỉ có một cá nhân đề nghị thuê rừng thì không phải tổ chức đấu giá.

Các đơn vị có thẩm quyền cho thuê rừng phải xác định cụ thể về đặc điểm khu rừng cho thuê và phải được ghi trong quyết định cho thuê rừng, trong hợp đồng thuê rừng.

Tuy nhiên, Chính phủ chỉ đồng ý giao rừng cho các cá nhân, tổ chức trong nước và Việt kiều, các tổ chức kinh tế trong nước liên doanh với nước ngoài. Người nước ngoài không được giao rừng.

Thời hạn giao rừng, cho thuê rừng sản xuất là rừng tự nhiên, rừng trồng sẽ không vượt quá 50 năm; cho thuê rừng phòng hộ, thuê rừng đặc dụng để kết hợp kinh doanh cảnh quan nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái - môi trường cũng không quá 50 năm. Đối với các loài cây rừng có chu kỳ kinh doanh vượt quá thời gian này, và thuộc dự án đầu tư ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn, thời gian giao rừng, cho thuê rừng không quá 70 năm.

Chính phủ giao trách nhiệm cho Bộ NN-PTNT chủ trì, phối hợp với các Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp tỉnh, thành xác định cụ thể diện tích, phạm vi ranh giới các loại rừng và đất lâm nghiệp trong cả nước để có kế hoạch phân cấp trách nhiệm quản lý rừng và tổ chức việc giao rừng, cho thuê rừng cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân quản lý, kinh doanh theo quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng.

  • H.Yên