Microsoft giới thiệu phiên bản thử nghiệm dịch vụ thư điện tử mới
Các Website khác - 03/12/2005
Microsoft vừa công bố một phiên bản thử nghiệm Windows Live Mail, một phần của bản sao sản phẩm dịch vụ chạy trên Web nhưng chạy cho máy để bàn.

Phiên bản chạy thử (beta) có tên là Windows Live được Microsoft công bố tháng trước. Tuy nhiên đây là một phần của phiên bản thư điện tử miễn phí Hotmail, dịch vụ chạy trên Web.

Theo bà Brooke Richardson, giám đốc phụ trách bộ phận sản phẩm Microsoft MSN, hãng đang xây dựng phần mềm Windows Live Mail mới, giữ lại dịch vụ Hotmail và 215 triệu người sử dụng trực tuyến trên một hệ thống mới.

Mục tiêu của việc xây dựng dịch vụ từ đầu là nhằm cải tiến năng lực và cho phép phần mềm chạy trên máy để bàn tương tự như chương trình thư điện tử Outlook. Bà cho biết, trung tâm phần mềm là một công nghệ lập trình nổi bật có tên gọi AJAX.

Gói phần mềm Windows Live nhằm cung cấp công cụ cá nhân chạy trên mạng Internet như phần mềm tạo trang web cá nhân (blogging) và trao đổi thông điệp trực tuyến IM, cũng như dịch vụ thư điện tử. Microsoft hy vọng sản phẩm sẽ được hỗ trợ bởi quảng cáo tương tự như các hãng phần mềm Google và Yahoo.

Phiên bản e-mail mới gồm nhiều tính năng mới, trong đó có công cụ kiểm tra lỗi chính tả và gạch chân các lỗi mà người soạn thư mắc phải và gợi ý các từ thay thế khi nhấn phím phải chuột.

Công ty đã thay đổi các tính năng bảo mật nhằm thu hút sự quan tâm tới thư điện tử liên quan tới việc lừa đảo danh tính (physhing). Chương trình sẽ đánh giá các thư điện tử ở ba mức độ an toàn: người gửi đã biết “known sender”, người gửi chưa biết “unknown sender” và không an toàn “unsafe” được cảnh báo đặc biệt.

Phiên bản mới cũng gồm tính năng tìm kiếm nhanh thư điện tử, cho phép duyệt qua nội dung thư và kiểm tra tiêu đề và địa chỉ thư. Ngoài ra, trong hộp thư đến và danh sách liên lạc có thể cuộn lại cho phép người sử dụng xem nhiều thư hơn chỉ trong một trang duy nhất.

Dịch vụ Windows Live Mail cũng cung cấp dung lượng 2GB lưu trữ miễn phí so với 250MB hiện nay của dịch vụ Hotmail và người sử dụng dịch vụ có thể vẫn giữ các địa chỉ trên máy chủ Hotmail.com. Để yêu cầu truy cập vào phiên bản dịch vụ thử nghiệm người sử dụng có thể truy cập địa chỉ Ideas.live.com.

Theo Theo CNET