Xét cấp học bổng cho học sinh, sinh viên học nghề
Các Website khác - 06/01/2009

 

Bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh và xã hội Nguyễn Thị Kim Ngân vừa ký quyết định cấp học bổng khuyến khích học nghề cho học sinh, sinh viên học nghề tại các trường CĐ nghề, trung cấp nghề.


Học sinh ngành điện Trường trung cấp Kỹ thuật nghiệp vụ Tôn Đức Thắng trong giờ học thực hành - Ảnh: Quốc Dũng

Đối tượng được xét cấp học bổng khuyến khích học nghề là những học sinh, sinh viên học nghề ở các trình độ CĐ nghề, trung cấp nghề hệ chính quy tại các trường CĐ nghề, trường trung cấp nghề công lập, tư thục và có vốn đầu tư nước ngoài.

Tiêu chuẩn xét cấp học bổng khuyến khích học nghề: học sinh, sinh viên học nghề có kết quả học tập đạt loại khá, loại giỏi, loại xuất sắc và kết quả rèn luyện đạt từ loại khá trở lên; học sinh, sinh viên tham gia các kỳ thi tay nghề cấp bộ, tỉnh, cấp quốc gia, cấp khu vực ASEAN hoặc quốc tế nếu đoạt giải (từ khuyến khích trở lên) và có kết quả rèn luyện đạo đức đạt từ loại khá trở lên thì được xét cấp học bổng của năm học đó (cho cả hai kỳ): đoạt giải kỳ thi tay nghề cấp bộ, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xếp loại khá; đoạt giải kỳ thi tay nghề cấp quốc gia xếp loại giỏi và đoạt giải kỳ thi tay nghề cấp khu vực ASEAN hoặc quốc tế xếp loại xuất sắc.

Học bổng khuyến khích học nghề được cấp đủ theo số tháng thực học trong một năm (không quá 10 tháng trong một năm học) và được cấp theo từng học kỳ. Mức học bổng khuyến khích học nghề cho học sinh, sinh viên xếp loại khá tối thiểu bằng mức trần học phí hiện hành đã nộp. Học sinh, sinh viên xếp loại giỏi cao hơn loại khá, loại xuất sắc cao hơn loại giỏi. Đối với các trường tư thục, trường có vốn đầu tư nước ngoài sẽ do hiệu trưởng quy định.

Quỹ học bổng khuyến khích học nghề được bố trí tối thiểu bằng 15% nguồn thu học phí hệ dạy nghề chính quy (đối với trường công lập); 5% (đối với trường tư thục, trường có vốn đầu tư nước ngoài); 15% nguồn học phí do Nhà nước cấp bù (đối với trường có khoa sư phạm dạy nghề và các ngành nghề đào tạo không thu học phí).

Hiệu trưởng các trường căn cứ vào quỹ học bổng khuyến khích học nghề của trường xác định số lượng suất học bổng khuyến khích học nghề cho từng học kỳ, nghề học.

Theo Tuoi Tre Online