Công nghiệp hóa chất được ưu tiên phát triển
Các Website khác - 25/08/2005

Thủ tướng vừa có Quyết định 207 phê duyệt Chiến lược phát triển ngành công nghiệp hóa chất VN đến năm 2010 (có tính đến năm 2020). Theo đó sẽ có chính sách thuế hợp lý cho ngành phát triển trong bối cảnh cạnh tranh khu vực và quốc tế.

Vốn đầu tư cho ngành dựa trên cơ sở huy động cả trong và ngoài nước. Những dự án đầu tư nước ngoài có nhu cầu vốn lớn, đòi hỏi công nghệ cao sẽ có nhiều ưu tiên.

Với nhóm sản phẩm phân bón, sẽ tập trung vốn đầu tư các nhà máy sản xuất phân đạm từ khí thiên nhiên, từ than, một số nhà máy sản xuất NPK theo công nghệ tiên tiến, nhà máy sản xuất DAP. Thuốc bảo vệ thực vật tập trung vào các sản phẩm ít gây ô nhiễm môi trường. Các dự án sản xuất hóa chất phục vụ tiêu dùng được tiếp tục khuyến khích sản xuất để đa dạng hóa và nâng cao chất lượng.

Quy hoạch cũng phân loại các dự án để có chính sách ưu tiên phù hợp, bao gồm nhóm sản phẩm mà Nhà nước cần trực tiếp đầu tư, nhóm sản phẩm cần được Nhà nước ưu đãi đầu tư và nhóm các sản phẩm khác.

V.P.