CPI tháng 8 tăng 0,4%
Các Website khác - 23/08/2005

Tổng cục Thống kê vừa công bố, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 tiếp tục tăng so với tháng 7, với tốc độ tương đương hai tháng trước. Như vậy, tính chung 8 tháng đầu năm CPI đã tăng tới 6%.

CPI của nhóm lương thực phẩm trong tháng 8 tăng 0,3%.

Trong tháng 8, nhóm lương thực, thực phẩm tăng 0,3%, trong đó thực phẩm tăng 0,4%, cao hơn mức 0,2% của tháng trước, lương thực hầu như không tăng.

Trái với tốc độ tăng mạnh 1,7% trong tháng 7, nhóm nhà ở vật liệu xây dựng tháng 8 chỉ tăng 0,6%. Do tác động của giá xăng dầu tăng cao, nhóm phương tiện đi lại, bưu điện có mức tăng giá mạnh nhất 0,9%. Tuy nhiên, mức tăng này vẫn thấp hơn con số 2% của tháng trước.

Tăng ít nhất là CPI của nhóm văn hoá, thể thao giải trí và nhóm dược phẩm, y tế, chỉ 0,1-0,2%.

Tháng 8, Hà Nội là địa phương có giá hàng hoá, tiêu dùng tăng mạnh nhất, với 0,9% so với con số 0,5% tháng trước. Tiếp theo là tỉnh Thái Nguyên, với 0,8%. Trong khi đó, CPI của TP HCM trong tháng 8 tăng 0,5% - trái hẳn với mức giảm 0,1% của tháng 7.

Dù vừa qua giá vàng đã tăng mạnh trở lại, tính chung tháng 8, chỉ số giá của mặt hàng này chỉ tăng 0,3% so với con số tăng 1,2% trong tháng 7. Chỉ số giá USD so với đồng Việt Nam cũng chỉ tăng 0,1%, trong khi mức tăng này tháng trước là 0,2%.

Hà Vy