Đã có công thức tính thuế chống bán phá giá
Các Website khác - 07/12/2005

Thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp sẽ được tính dựa trên giá tính thuế, tỷ giá tính thuế, thuế suất và của số lượng hàng hóa nhập khẩu bị áp dụng thuế chống bán phá giá.

gkjhkljlk;
Da giày của VN bị kiện bán phá giá.

Đó là nội dung công văn Bộ Tài chính gửi Bộ Thương mại hướng dẫn thủ tục thu, nộp ngân sách Nhà nước với các khoản thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam.

Thời điểm tính thuế được căn cứ vào ngày đối tượng nộp thuế đăng ký tờ khai hải quan theo quy định của Luật Hải quan và thời hạn hiệu lực của quyết định áp dụng thuế chống bán phá giá hoặc thuế chống trợ cấp của Bộ trưởng Bộ Thương mại.

Đối tượng nhập khẩu hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế phải nộp xong khoản thuế này hoặc các khoản bảo đảm thanh toán thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp trước khi nhận hàng. Trường hợp đối tượng nộp thuế được các tổ chức tín dụng bảo lãnh về số tiền thuế phải nộp thì thời hạn nộp thuế là 30 ngày kể từ ngày đối tượng nộp thuế đăng ký tờ khai hải quan.

Riêng trường hợp hàng hóa tạm tạm nhập tái xuất, hàng nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu thuộc đối tượng chịu thuế chống bán phá giá hoặc thuế chống trợ cấp thì thời hạn nộp thuế thực hiện theo quy định như thời hạn nộp thuế thuế nhập khẩu của hàng tạm nhập tái xuất, hàng nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu.

Minh Khuyên