Không sử dụng hết quota dệt may phải trả lại
Các Website khác - 20/08/2005

Doanh nghiệp dệt may nào chưa sử dụng hết lượng hạn ngạch được giao đối với 2 Cat 338/339, 340/640, nếu không có nhu cầu sử dụng tiếp số hạn ngạch còn lại phải có văn bản trả lại cho Bộ Thương mại trước 1/9. Nếu muốn sử dụng thì phải có công văn xin gia hạn hiệu lực trước ngày 25/8.

Đó là nội dung chính trong thông báo điều hành việc giao hạn ngạch dệt may vừa được Thứ trưởng Thương mại Lê Danh Vĩnh ký.

Thông báo trên nêu rõ, trong hồ sơ xin gia hạn, doanh nghiệp phải có cam kết sử dụng hạn ngạch và hợp đồng sản xuất, gia công với khách hàng lớn hoặc thư (bản chính) của khách hàng lớn gửi Bộ Thương mại xác nhận kế hoạch đặt hàng với số lượng đặt và thời gian giao hàng phù hợp với số lượng hạn ngạch chưa sử dụng còn lại của doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp cũng sẽ phải cam kết, nếu đến hết ngày 31/12 mà không giao được tối thiểu 98% số lượng hạn ngạch tiêu chuẩn khách hàng lớn còn lại vừa được gia hạn hiệu lực thì Liên Bộ sẽ trừ gấp 3 lần số lượng này vào phần hạn ngạch còn lại chưa sử dụng hoặc trừ vào Cat khác.

H.V.