Ngân hàng không đổi tiền lẻ
Các Website khác - 21/10/2005
Ngân hàng không đổi tiền lẻ

Nhiều cá nhân và doanh nghiệp phản ánh đang có hiện tượng các ngân hàng thương mại không đổi tiền lẻ cho khách hàng đến đổi mà chỉ đáp ứng tiền lẻ cho những khách hàng của ngân hàng đã có tài khoản và có số dư tiền gửi ở ngân hàng.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo buộc các ngân hàng thương mại phải đổi tiền lẻ cho khách hàng và xem đây là một trong những biện pháp nhằm giải quyết tình trạng thiếu tiền lẻ trong lưu thông.

Theo giải thích của một số ngân hàng thì chi phí vận chuyển, kiểm đếm tiền kim loại rất tốn kém, do vậy chỉ có thể đáp ứng cho các khách hàng đang giao dịch với ngân hàng, chưa thể đáp ứng cho những trường hợp đến đổi tiền lẻ.

Hiện mức chi tiền kim loại từ Ngân hàng Nhà nước ra thị trường mỗi tháng tăng khoảng 11% nhưng vẫn thấp hơn mức chi tiền lẻ bằng giấy cotton trong thời gian trước đây. Phần lớn tiền lẻ được đưa ra thị trường thông qua các siêu thị, cửa hàng mua bán...

(Theo TT)