Vietcombank sẽ bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược
Các Website khác - 23/04/2008


Ngày 22/4, ông Nguyễn Hoà Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cho biết ngân hàng sẽ phát hành 3.000 tỷ đồng cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước trong năm 2008.

Theo phương án cổ phần hoá đã được phê duyệt, vốn điều lệ của Vietcombank sẽ là 15.000 tỷ đồng, hiện nay ước đã được xấp xỉ 12.000 tỷ đồng.

Hội nghị cổ đông lần thứ nhất Vietcombank sẽ diễn ra tại Hà Nội vào ngày 26/4. Vietcombank là ngân hàng thương mại nhà nước đầu tiên hoàn thành cổ phần hoá và đang tiến tới niêm yết cổ phần trên sàn giao dịch chứng khoán trong và ngoài nước.

Theo ông Bình, trong quý I, mặc dù khó khăn nhưng Vietcombank vẫn bảo đảm được kết quả kinh doanh như mục tiêu kế hoạch đề ra với lợi nhuận sau thuế ước đạt trên 900 tỷ đồng. Mục tiêu của Vietcombank đến cuối năm là: tăng hơn 9% vốn huy động từ nền kinh tế, tăng hơn 29% vốn huy động từ thị trường liên ngân hàng so với năm 2007; thu nhập từ lãi dự kiến đạt hơn 4.500 tỷ đồng, tăng gần 14% so với năm 2007; lợi nhuận hợp nhất của toàn hệ thống ước đạt gần 3.400 tỷ đồng.