Ban hành quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng
Các Website khác - 20/01/2006
Ngày 18-1, Chính phủ ban hành quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa kèm theo Nghị định số 11-2006 NĐ/CP.

Quy chế gồm 11 chương 45 điều quy định các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng bao gồm: lưu hành kinh doanh phim nhựa, băng, phim, băng đĩa ca nhạc, sân khấu; biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, triển lãm văn hóa, nghệ thuật; tổ chức lễ hội; viết, đặt biển hiệu; hoạt động vũ trường, karaoke, trò chơi điện tử, các dịch vụ văn hóa, các hình thức vui chơi giải trí khác. Đối tượng áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam.

Quy chế cũng nêu rõ: Nghiêm cấm các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa có nội dung kích động nhân dân chống lại Nhà nước CHXHCN Việt Nam, phá hoại khối đoàn kết toàn dân; kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước; truyền bá tư tưởng, văn hóa phản động, lối sống không lành mạnh, các hành vi tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan trái với thuần phong mỹ tục và hủy hoại môi trường sinh thái; tiết lộ bí mật của Đảng và Nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại; xuyên tạc lịch sử, phủ nhận các thành tựu cách mạng, xúc phạm vĩ nhân, xúc phạm dân tộc, vu khống, xúc phạm danh dự, uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân; lưu hành phổ biến và kinh doanh các sản phẩm văn hóa sản xuất, nhập khẩu trái phép, các sản phẩm văn hóa đã có quyết định đình chỉ lưu hành, cấm lưu hành, thu hồi, tịch thu, tiêu hủy; kinh doanh dịch vụ văn hóa mà không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép theo quy định; tổ chức các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa vi phạm các quy định về nếp sống văn minh, an ninh, trật tự và phòng, chống cháy nổ.

Quy chế này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày từ ngày đăng công báo và thay thế quy chế cũ.