Bộ Tài nguyên và Môi trường giao lưu trực tuyến với người dân
Các Website khác - 16/03/2006
Ngày 16-3, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức giao lưu trực tuyến với người dân tại địa chỉ www.gltt.monre.gov.vn. Bộ trưởng Mai Ái Trực và năm thứ trưởng trực tiếp trả lời các câu hỏi của người dân

Ðây là một kênh thông tin để Bộ Tài nguyên và Môi trường tìm hiểu tình hình, nguyện vọng, những ý kiến góp ý, các vấn đề bức xúc của người dân, nhằm bổ sung, hoàn thiện các chính sách cũng như công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của bộ.

Thắc mắc của người dân tập trung chủ yếu về các lĩnh vực của bộ như đất đai, tài nguyên nước, địa chất, khoáng sản, môi trường, khí tượng - thủy văn, đo đạc và bản đồ.

Lãnh đạo các bộ phận thuộc Văn phòng bộ và một số đơn vị có liên quan cũng tham gia trả lời các câu hỏi của người dân thuộc mọi lứa tuổi, thành phần kinh tế, trong đó có một số câu hỏi của người Việt Nam ở nước ngoài. Trung bình mỗi giờ, bộ nhận được 302 câu hỏi và khoảng một phút có một câu trả lời; lĩnh vực có nhiều câu hỏi nhất là các vấn đề đất đai.

Sau buổi giao lưu trực tuyến này, ba tháng một lần, bộ tổ chức giao lưu trực tuyến với người dân và sẽ thông báo trước một tuần. Những câu hỏi chưa trả lời hết trong giao lưu sẽ được trả lời trên trang thông tin điện tử của bộ.