Bồi dưỡng kiến thức phòng, chống HIV/AIDS cho người vị thành niên
Các Website khác - 03/07/2008
 
Một trong các hoạt động theo Dự án do PLAN tài trợ

ND – Sắp tới, dự án PLAN sẽ xây dựng mô hình chương trình phòng, chống HIV/AIDS tại các vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn để bồi dưỡng kiến thức về căn bệnh này cho người vị thành niên.


Theo kết quả điều tra quốc gia đối với 3.072 vị thành niên (VTN) của tám tỉnh thuộc Dự án PLAN Việt Nam về kiến thức và thái độ hành vi với việc phòng, chống HIV/AIDS cho thấy: VTN chưa thật sự nhận thức đúng và đầy đủ về HIV/AIDS, mới có 13,8% hiểu đúng khái niệm AIDS là bệnh lây truyền, không có thuốc cứu chữa; 21,7% VTN hiểu AIDS là hội chứng suy giảm miễn dịch ở người và 18,2% hiểu đúng cả hai khái niệm trên. Các em nữ có kiến thức hơn nam về căn bệnh này. Ðáng chú ý, vẫn còn 31,1% nữ VTN không biết cơ chế lây truyền HIV từ mẹ sang con.

Nguyên nhân VTN hiểu chưa đúng về lây nhiễm HIV còn do việc thực hiện công tác truyền thông tới các khu vực xa xôi hẻo lánh còn hạn chế, trong khi đó, trình độ học vấn của người dân nơi đây còn thấp. Bên cạnh đó, thiếu các thông điệp HIV cụ thể và ngôn ngữ là một cản trở khi truyền hình phát sóng các chương trình phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS chỉ bằng tiếng Kinh.

Tại vùng triển khai thực hiện Dự án PLAN, tiếp cận sức khỏe sinh sản và phòng, chống HIV/AIDS là yếu tố dự án quan tâm nhất, bởi quan niệm sống thanh niên bây giờ là yêu sớm (trước 15 tuổi), dẫn tới quan hệ tình dục trước hôn nhân, mang thai ngoài ý muốn, nhiễm HIV, tệ nạn ma túy, nạo hút thai.

Trong khi đó, phần lớn các tỉnh chưa có mô hình phòng, chống HIV/AIDS cho VTN (trừ Hà Nội, ở huyện Sóc Sơn). Những nơi có dự án PLAN hỗ trợ mới tập trung vào một số hoạt động nhỏ về HIV/AIDS (Phú Thọ), y tế học đường (Thái Nguyên) và tư vấn sức khỏe sinh sản (SKSS) cho phụ nữ từ 15 đến 49 tuổi trong đó có VTN (Bắc Giang).

Tới đây, dự án PLAN sẽ xây dựng mô hình chương trình phòng, chống HIV/AIDS tại các vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn với các hoạt động: Nâng cao năng lực cho người cung cấp dịch vụ (nhân viên y tế, giáo viên), VTN, cha mẹ, các ban, ngành liên quan; thiết lập các dịch vụ thân thiện với VTN tại cơ sở y tế và trường học (dịch vụ tư vấn, khám, chữa bệnh cho VTN, tài liệu truyền thông...); truyền thông nâng cao nhận thức của VTN, gia đình, cộng đồng và các ban, ngành, đoàn thể về phòng, chống HIV/AIDS cho VTN qua các hình thức thông tin đại chúng, thiết lập trung tâm tư vấn hoặc câu lạc bộ "tiền hôn nhân"...; vận động ủng hộ chính sách về SKSS và phòng, chống HIV/AIDS cho VTN tại các cấp. Ðoàn thanh niên, hội phụ nữ, các ban, ngành y tế, trường học và bản thân VTN tích cực tham gia, trong đó đoàn thanh niên đứng ra tổ chức thiết lập nhóm VTN nòng cốt, y tế hỗ trợ chuyên môn và hội phụ nữ hỗ trợ thực hiện.

Lê Thị Hiên