Khởi động sáu chương trình phòng, chống HIV/AIDS do Chính phủ Hoa Kỳ tài trợ tại Việt Nam
Các Website khác - 02/07/2008
Ảnh minh hoạ theo internet

QĐND Online- 6 chương trình phòng, chống HIV/AIDS do Chính phủ Hoa Kỳ tài trợ được khởi động ước tính tổng giá trị lên đến 1,4 triệu đô-la Mỹ trong khuôn khổ ba sáng kiến: Sáng kiến quan hệ đối tác địa phương trong chăm sóc người có HIV; Sáng kiến giáo dục về sức khỏe sinh sản và HIV/AIDS cho học sinh trung học cơ sở; Sáng kiến lồng ghép vấn đề giới vào chương trình chăm sóc và điều trị.

Chương trình này nằm trong Kế hoạch Cứu trợ AIDS khẩn cấp của Tống thống Hoa Kỳ (PEPFAR) thông qua tổ chức PACT (đại diện Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID) tại Việt Nam.

Sáng kiến thứ nhất được thiết kế để hỗ trợ các tổ chức phi chính phủ của Việt Nam và quốc tế tăng cường tiếp cận trong việc chăm sóc và hỗ trợ dựa vào cộng đồng/gia đình cho những người có HIV và trẻ em mồ côi và bị tổn thương do HIV/AIDS. Các tổ chức được nhận tài trợ để thực hiện chương trình thuộc sáng kiến này bao gồm: Trung tâm thúc đẩy sức khỏe cộng đồng (CHP), CARE International tại Việt Nam, tổ chức Nhân đạo về hợp tác và phát triển (CESVI) và tổ chức Phát triển và đầu tư dịch vụ sức khỏe và môi trường (HESDI). Các chương trình này sẽ được thực hiện tại Nghệ An, Quảng Ninh và Hải Phòng từ nay đến tháng 9 năm 2009.

Sáng kiến thứ hai sẽ hỗ trợ Bộ Giáo dục và Đào tạo trong chương trình giáo dục về sức khỏe sinh sản và HIV/AIDS cho học sinh trung học cơ sở và sẽ được thực hiện bởi tổ chức Cứu trợ trẻ em Mỹ (Save the Children USA) tại thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh và Quảng Trị từ nay đến tháng 9 năm 2010.

Sáng kiến thứ ba có mục tiêu nâng cao phạm vi và chất lượng dịch vụ cung cấp cho phụ nữ có HIV/AIDS ở Việt Nam bằng cách sử dụng phương pháp tiếp cận lồng ghép đánh giá ban đầu - triển khai thực hiện thí điểm - đánh giá lại. Chương trình sẽ được triển khai bởi Trung tâm Sức khỏe Cộng đồng và Phát triển (COHED), phối hợp với Trung tâm Phát triển Thúc đẩy Chất lượng Cuộc sống (Life Center) và Trung tâm Sức khỏe và Phát triển Quốc tế thuộc Đại học Boston, Mỹ (CIHD), tại hai thành phố Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh từ nay đến tháng 9 năm 2009.

Chương trình PEPFAR tại Việt Nam tập trung vào các lĩnh vực can thiệp dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS, điều trị, chăm sóc và hỗ trợ cho người có HIV/AIDS. Ngân sách cho các hoạt động tại Việt Nam của PEPFAR năm 2008 là 88 triệu đô-la Mỹ..

Hồng Anh - QĐND online