Các tổ chức xã hội dân sự chung tay đẩy lùi đại dịch AIDS
UNAIDS - 07/05/2016
Các xã hội dân sự kêu gọi các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc (UN) soạn thảo Tuyên bố chính trị ưu tiên chấm dứt đại dịch AIDS bao gồm tài chính và các dịch vụ.

Mới đây, khối xã hội dân sự đã họp bàn và đưa ra nguyện vọng các quốc gia thành viên UN cam kết tài trợ mạnh mẽ cho các tổ chức xã hội, nhằm tạo ra những thay đổi đáng kể trong công tác phòng chống HIV trong vài năm tới. Họ kêu gọi một mục tiêu đầy tham vọng nhằm cứu sống 30 triệu người bằng cách giúp họ tiếp cận các dịch vụ điều trị.

 

 

 

Đại diện khối xã hội dân sự nhấn mạnh cần thiết phải tiếp cận nhóm người bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi HIV, những người vẫn tiếp tục bị bỏ lại phía sau bao gồm: lao động tình dục, cộng đồng MSM, người chuyển giới và người tiêm chích ma túy. Các đại diện cũng đã thảo luận về tầm quan trọng của việc đảm bảo việc tiếp cận một cách toàn diện.

Ông Michel Sidibé, Giám đốc điều hành của UNAIDS (Chương trình Phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS) khẳng định: Để đạt được mục tiêu chấm dứt dịch bệnh AIDS, không ai bị bỏ lại phía sau thì vai trò của các tổ chức xã hội dân sự là vô cùng quan trọng. Họ sẽ vận động, tham gia và cung cấp các dịch vụ dành cho nhóm yếu thế trong xã hội.

Những nỗ lực của các tổ chức cộng đồng là rất cần thiết trong việc khắc phục những thách thức nhằm ứng phó với đại dịch AIDS, bao gồm: công tác trợ giúp những người bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi HIV tiếp cận các dịch vụ y tế; chăm sóc, hỗ trợ để giúp họ tuân thủ điều trị; thúc đẩy và phát triển các dịch vụ y tế thiết yếu. Sự tham gia mạnh mẽ, rộng rãi của các tổ chức xã hội dân sự  đã góp phần không nhỏ trong công cuộc đẩy lùi "dịch bệnh thế kỷ".

Marama Pala, đại diện khối Xã hội dân sự cho biết: nếu chúng ta “án binh bất động”, chúng ta sẽ phải trả cái giá rất đắt. Các tổ chức dân sự ở khắp nơi đã có nhiều đóng góp lớn trong công tác phòng chống HIV-AIDS. Thực tế, không thể kết thúc đại dịch AIDS nếu thiếu các tổ chức xã hội dân sự.

Theo thông tin từ UNAIDS,  ước tính 26,2 tỷ đô la Mỹ sẽ là khoản tiền cần thiết để ứng phó với đại dịch AIDS ở các nước có thu nhập trung bình và thấp.