Nhân rộng các CLB phòng, chống tệ nạn xã hội trong Hội Liên hiệp Phụ nữ
Báo Tiếng chuông - 05/05/2016
Trong những năm qua, cùng với việc đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) đã chú trọng đầu tư xây dựng các mô hình can thiệp tại cộng đồng, phù hợp với điều kiện của từng địa phương, đơn vị, qua đó thu hút sự tham gia của nhiều cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội (TNXH).

Đến nay, hầu hết Hội LHPN ở các tỉnh, thành phố đều có mô hình câu lạc bộ (CLB) phòng, chống tệ nạn xã hội, câu lạc bộ “Đồng cảm”. Thông qua các hoạt động này có hàng ngàn phụ nữ được tư vấn trực tiếp về bệnh tật, sức khỏe, được giới thiệu khám, chữa bệnh, được xét nghiệm HIV/AIDS, cấp bao cao su, tài liệu truyền thông….

 

Mô hình hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại Phú Thọ. Ảnh Nhật Thy

 

Tại Đồng Tháp, các cấp Hội LHPN đã xây dựng được  trên 3.600 tổ, 700 CLB với 121.554 thành viên tham gia nhiều mô hình liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm và TNXH. Trong đó, có nhiều mô hình hoạt động có hiệu quả như: mô hình Tổ phụ nữ không có TNXH; Tổ 4 giảm, 4 không; CLB 5 không, 3 sạch, CLB phòng, chống bạo lực gia đình; CLB phụ nữ với pháp luật; CLB phụ nữ với ATGT; đặc biệt xây dựng được 22 CLB phòng, chống TNXH từ gia đình với 595 thành viên, đây là mô hình hoạt động có hiệu quả, góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn dân cư.

Các thành viên tham gia mô hình trên tinh thần tự nguyện. Mỗi CLB có từ 20 - 25 thành viên, sinh hoạt mỗi quý một lần, trong các kỳ sinh hoạt, các thành viên được phổ biến giáo dục pháp luật; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và TNXH... Hình thức sinh hoạt đa dạng, phong phú như: hái hoa dân chủ, tiểu phẩm tuyên truyền, chiếu băng đĩa, sinh hoạt chuyên đề kiến thức về Luật phòng, chống ma túy, mại dâm, Luật buôn bán người, Luật bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình... nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tích cực tham gia phòng, chống TNXH từ trong gia đình.

Còn tại Bình Dương, các cấp Hội LHPN đã thành lập được 37 CLB với trên 1.000 thành viên với các tên gọi như: CLB phòng chống mại dâm, phòng chống tệ nạn xã hội; CLB phòng chống ma túy từ trong gia đình... Đặc biệt là thành lập mô hình mới CLB “Lá chắn” với 30 thành viên do Công an và Hội LHPN tham gia Ban chủ nhiệm với mục đích đổi mới hình thức tuyên truyền học tập nâng cao kiến thức pháp luật về phòng chống tội phạm và TNXH cho hội viên phụ nữ.

Hội liên hiệp phụ nữ Quảng Bình góp phần duy trì nhiều mô hình phòng chống tội phạm và TNXH hoạt động có hiệu quả như mô hình tiếng kẻng bình yên ở xã Mỹ Thủy (Lệ Thủy) và thôn Dinh, xã Vạn Trạch (Bố Trạch); mô hình vùng giáo bình yên và phòng chống buôn bán phụ nữ trẻ em ở Quảng Trạch. Hội đã thành lập 10 mô hình CLB phụ nữ với pháp luật và câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình ở Tuyên Hóa, Lệ Thủy, Đồng Hới, Bố Trạch, Minh Hóa.

Nhiều mô hình khác cũng được duy trì một cách có hiệu quả như mô hình “Chi tổ phụ nữ không có chồng, con vi phạm pháp luật và tham gia TNXH”, mô hình “Gia đình 5 không 3 sạch”; mô hình phụ nữ công giáo “Nói không với bạo lực gia đình và TNXH” tại xã Thanh Thạch (Tuyên Hóa). Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo có hiệu quả hoạt động mô hình “Chi hội phụ nữ vận động chồng, con cai nghiện và hạn chế tái nghiện” tại thôn Chánh Hòa, xã Nam Trạch (Bố Trạch).

Hội LHPNtỉnh Kon Tum duy trì định kỳ 10 CLB phụ nữ tích cực phòng, chống ma túy từ trong gia đình tại 10 xã thuộc 9 huyện, thành phố với trên 1.500 hội viên tham gia. Hội LHPN Bắc Giang duy trì 143 CLB phòng, chống TNXH với 645 thành viên…