Quảng Nam: Khẩn trương lập hồ sơ đưa người nghiện đi cai nghiện bắt buộc
Báo Tiếng chuông - 05/05/2016
UBND tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản yêu cầu Sở LĐTB&XH tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan khẩn trương hướng dẫn các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện việc áp dụng biện pháp đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.
Ảnh minh họa

 

Đồng thời, tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ LĐTB&XH cấp huyện trong việc lập hồ sơ đề nghị và thi hành quyết định áp dụng biện pháp đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Chỉ đạo Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, sẵn sàng tiếp nhận và quản lý người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định  trong thời gian lập hồ sơ đề nghị để TAND cấp huyện xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội Quảng Nam cai nghiện bắt buộc theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, năm 2015, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp. Toàn tỉnh có 923 người nghiện, trong đó, có 853 người nghiện ma tuý ngoài xã hội có hồ sơ quản lý; trại tạm giam, nhà tạm giữ 70 người, và không còn đối tượng nào đang được cai nghiện tại trung tâm cai nghiện bắt buộc. So với năm 2014, số người nghiện ma túy ngoài xã hội tăng 165 người (853/688 người).