Đức tài trợ quỹ chống HIV/AIDS cho Myanmar
Các Website khác - 08/05/2006

Đức sẽ tài trợ 870,000 đô la Mỹ cho Quỹ nhi đồng LHQ nhằm phục vụ Dự án phòng chống HIV/AIDS tại Myanmar. Thông tin do UNICEF công bố cuối ngày thứ sáu tuần qua tại Yangon, thủ đô Myanmar.

Nguồn quỹ tài trợ của Đức sẽ hỗ trợ công tác của UNICEF với các tổ chức phi chính phủ ở địa phương trong việc cung cấp những kỹ năng sống, thực hiện nhiều dự án giáo dục phòng chống HIV/AIDS cho giới trẻ ngoài trường học ở Myanmar.

Hiện tại Myanmar có khoảng 330,000 người nhiễm HIV/AIDS và tỉ lệ lây nhiễm trong nhóm người độ tuổi từ 15 đến 49 ước tính vào khoảng 1.2%.

Dự án của UNICEF sẽ tập trung vào thanh thiếu niên lứa tuổi 10-17 và thực hiện ở các thị trấn, thị tứ, nhất là những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch, những nơi trẻ em không tới trường hay không có điều kiện lựa chọn các cơ hội học tập.

Đặng Dương theo http://asia.news.yahoo.com