Giúp các em tiếp cận các dịch vụ
Các Website khác - 18/08/2009

Trẻ em nhiễm HIV/AIDS và trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS hiện nay rất cần được tiếp cận các dịch vụ y tế và dịch vụ xã hội để được chăm sóc sức khỏe, được đến trường, hội nhập cộng đồng, được vui chơi giải trí như mọi trẻ em bình thường khác. Giúp các em tiếp cận được các dịch vụ này một cách thuận lợi, có chất lượng, không bị kỳ thị và phân biệt đối xử cũng là một cách tiếp cận để đảm bảo quyền trẻ em. Vậy làm thế nào để đạt được mục tiêu trên? Phóng viên Tạp chí “AIDS và Cộng đồng” đã có cuộc trao đổi với TS. Nguyễn Hải Hữu, Cục trưởng Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về vấn đề này và dưới đây là một số ý kiến của ông:

 Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và một số bộ ngành liên quan, tổ chức UNICEF và một số tổ chức quốc tế khác xây dựng một Chương trình hành động vì Trẻ em nhiễm và bị ảnh hưởng bởi  HIV/AIDS. Chương trình này đã được trình lên Thủ tướng Chính phủ. Chương trình được phê duyệt, sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các bộ, ngành tiếp tục triển khai vấn đề này và thu hút được sự quan tâm của các tổ chức quốc tế và các nhà tài trợ.

Trẻ em nhiễm và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS cần được tiếp cận các dịch vụ y tế như chăm sóc sức khỏe, dịch vụ liên quan đến vấn đề giáo dục để làm sao trẻ không bị kỳ thị, vẫn được đến trường. Hoặc những dịch vụ xã hội khác như tư vấn, tham vấn để được sống hội nhập vào cộng đồng làm cho gia đình vẫn tự tin cuộc sống, vẫn có thể tiếp cận được các dịch vụ vui chơi giải trí như bình thường.

Để làm được như vậy, thứ nhất là liên quan đến luật pháp, Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em sẽ rà soát lại các chính sách, các văn bản qui phạm pháp luật xem điểm nào chưa hợp lý hoặc chưa đủ thì bổ sung sửa đổi.

Thí dụ như liên quan đến chế độ trợ cấp chẳng hạn. Theo Luật phòng, chống HIV/AIDS thì phải giữ bí mật cho người nhiễm HIV/AIDS. Nhưng chế độ trợ cấp phải công khai minh bạch. Vậy cần sửa đổi: Trẻ em nhiễm HIV/AIDS, người nhiễm HIV/AIDS có hoàn cảnh khó khăn vẫn được nhận trợ cấp nhưng có lẽ không cần thiết phải đưa ra bình xét ở cộng đồng mà cán bộ lao động xã hội của xã, phường sẽ phải chịu trách nhiệm về việc xác định đúng đối tượng. Còn về chế độ trợ cấp hoặc những chế độ đặc thù, nếu thấp thì phải nghiên cứu nâng nó lên.

Thứ hai là vẫn phải tiếp tục truyền thông nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi. Nâng cao nhận thức thì chúng ta đã làm rất nhiều rồi. Nhưng  nhận thức có thể đã được nâng cao nhưng vấn đề thay đổi hành vi của từng gia đình, của cộng đồng xã hội thì vẫn còn rất khó. Một điều làm rất khó nữa là phải giáo dục để làm sao trẻ em chơi với nhau (trong đó có trẻ em nhiễm và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS) vẫn có ý thức tự bảo vệ mình và vẫn hòa nhập được với các bạn. Ví dụ, mình dạy cho trẻ em, nếu có bạn nào bị xây xát thì vẫn có thể giúp đỡ bạn nhưng đừng chạm vào những chỗ xây xát đó…

Thứ ba là phải hình thành những dự án, những chương trình  rất cụ thể để trợ giúp cho trẻ em nhiễm và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS và gia đình  các em.

Làm sao cho trẻ em và gia đình tiếp cận những dịch vụ y tế, dịch vụ xã hội. Những hoạt động tư vấn, tham vấn nâng cao hiểu biết để họ có những biện pháp tự phòng tránh HIV, tự bảo vệ mình.

Ngành lao động có thể có những hoạt động tư vấn, tham vấn, trị liệu  tâm lý về mặt xã hội. Trị liệu tâm lý về mặt xã hội cũng rất quan trọng bởi vì có rất nhiều người khi nghe tin mình nhiễm HIV hay con cái nhiễm HIV thì chính người đó hoặc người mẹ người bố có thể bị suy sụp về tinh thần. Trị liệu về mặt tâm lý xã hội là làm sao giúp các thành viên có đủ nghị lực để đối phó với tình trạng của mình.

Chúng ta có thể đánh giá, tổng kết lại những mô hình đã làm tốt. Xây dựng những nhóm nòng cốt ở các cộng đồng đặc biệt là những cộng đồng có đông trẻ em nhiễm HIV/AIDS, đông người nhiễm HIV/AIDS. Vì trẻ em nhiễm và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS không tách rời với người lớn, cho nên phải có sự gắn kết.

Liên quan đến Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chính là cơ chế, chính sách, liên quan đến trị liệu tâm lý về mặt xã hội. Có thể hình thành đường dây tư vấn thông qua những đường dây tư vấn trị liệu tâm lý.

Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em,  trong chương trình bảo vệ trẻ em cũng đang xúc tiến hình thành những điểm công tác xã hội tại cộng đồng để tư vấn cho các bà mẹ và trẻ em. Hiện nay đang thí điểm làm ở 7 tỉnh và thành phố.

Hiện nay, TP HCM đã hình thành 97 điểm công tác xã hội ở cộng đồng trên tổng số 322 xã phường. Họ có những văn phòng tư vấn ở trong các trường học. Hoạt động này liên quan đến việc bảo vệ trẻ em nói chung nhưng trong đó có một nội dung liên quan đến phòng, chống HIV/AIDS.

Kiều Nga (Ghi)

Tạp chí AIDS & Cộng đồng số 5/2009