Nâng cao ý thức phòng ngừa AIDS cho công nhân xây dựng
Các Website khác - 01/11/2003

Huấn luyện những người có uy tín, văn hóa thành tình nguyện viên đồng đẳng, chiếu phim, treo băng rôn phòng chống HIV tại công trường là biện pháp mà Ủy ban Phòng chống AIDS TP HCM đưa ra hôm nay, nhằm không để nạn dịch thế kỷ tấn công người lao động tại các công trường xây dựng.

Để nâng cao hiệu quả công tác này, Ủy ban đề nghị các công ty xây dựng lập quy chế quản lý nguồn nhân lực trên công trường, tạo điều kiện cho các giáo dục viên đồng đẳng hoạt động thuận lợi. Các trung tâm công tác xã hội đã sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác phòng chống AIDS.

Ở TP HCM có khoảng 160.000 công nhân xây dựng, đa số là nam giới, từ các tỉnh tới. Theo bác sĩ Lê Trường Giang, Phó chủ tịch Ủy ban Phòng chống AIDS thành phố, khoảng 0,9% công nhân thường xuyên quan hệ với gái mại dâm, 3,6% sử dụng ma túy. Ý thức phòng chống HIV kém, kèm theo điều kiện làm việc thường xuyên di chuyển, nên họ là nguồn tiềm tàng trung chuyển căn bệnh thế kỷ.

Theo Trung tâm Công tác xã hội (Tổng liên đoàn Lao động TP HCM), các ông chủ xây dựng không hề quan tâm việc phòng chống HIV/AIDS tại công trường. Nếu được vận động, họ cũng chỉ tham gia một cách hình thức.

Theo thống kê của Sở Y Tế TP HCM, từ năm 1990 đến tháng 7/2003, cả nước có khoảng 5.800 người tử vong do AIDS, thì TP HCM chiếm gần nửa số này.

Thu Hằng