Phát bao cao su cho lái xe đường dài
Các Website khác - 14/07/2004
Phát cao su cho thủy thủ tại bến tàu.
Phát cao su cho thủy thủ tại bến tàu.

Tại các bến, cánh lái xe tải, xe khách, thủy thủ, ngư dân đều được phát bao cao su miễn phí và thông tin về cách phòng tránh căn bệnh thế kỷ. Đây là một trong những hoạt động của Dự án "Phòng lây nhiễm HIV/AIDS trong nhóm dân cư lưu biến động" tại Hải Phòng.

Anh Phạm Tiến Dũng - cán bộ Dự án World Vision, đơn vị tổ chức chương trình - cho biết: "Đặc điểm của dân di biến động là tiếp xúc với người đi truyền thông rất ít, như lái xe thì 2/3 thời gian của họ là đi trên đường. Do vậy chúng tôi đã sử dụng mô hình truyền thông đa kênh như tờ rơi, sách nhỏ, áp phích, đề can dán, móc chìa khoá, băng cát xét, áo, mũ, khăn mặt, túi truyền thông, CD...".

CLB Phòng chống HIV/AIDS có 20 tình nguyện viên, chị em làm dịch vụ bán hàng nước đều là tình nguyện viên tích cực. Những lái xe đường dài vào uống nước đều được tình nguyện viên tư vấn, phát bao cao su miễn phí, phát tư liệu về HIV/AIDS và lây nhiễm qua đường tình dục. Tuy nhiên, theo tình nguyện viên Nguyễn Hồng Tâm tại trạm thu phí Quán Toan, hiện nay hoạt động của CLB rất khó khăn về kinh phí. Các thành viên CLB thậm chí phải đóng góp tiền để mua bao caosu phát cho anh em lái xe vì chúng tôi không muốn CLB phải ngừng hoạt động" (dự án với World Vision đã hết).

Anh Phạm Tiến Dũng cho biết, trong 3 năm thực hiện, dự án đã thu hút được 270 tình nguyện viên, trên 300 nghìn tài liệu truyền thông các loại và 300 nghìn bao cao su đã được phân phát. Bước đột phá của dự án là đã chuyển các tình nguyện viên sang hình thức sinh hoạt CLB tự đóng góp để hoạt động. Tuy nhiên, để dự án thực sự được xã hội hoá vẫn cần có nguồn kinh phí để các CLB có thể tồn tại và phát huy hiệu quả.

(Theo Lao Động)