Hội nghị Đại hội đồng Citynet và Diễn đàn đô thị Châu Á - Thái Bình Dương: Đưa những mục tiêu thiên niên kỷ vào cuộc sống
Các Website khác - 13/10/2005
Hội nghị Đại hội đồng Citynet và Diễn đàn đô thị Châu Á - Thái Bình Dương:
Đưa những mục tiêu thiên niên kỷ vào cuộc sống

Ngày 12.10, Hội nghị Đại hội đồng lần thứ 6 của mạng lưới khu vực các chính quyền địa phương về quản lý dân cư (Citynet) và Diễn đàn đô thị Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 4 đã khai mạc tại Hà Nội. Hơn 200 đại biểu từ 27 nước đã tham dự hội nghị.

Hội nghị Đại hội đồng Citynet và
Diễn đàn đô thị Châu Á - Thái
Bình Dương.
Hội nghị lần này nhằm kiện toàn bộ máy của Citynet và tập trung thảo luận để đưa ra những mục tiêu phát triển thiên niên kỷ vào cuộc sống của từng đô thị cụ thể trong những điều kiện, đặc điểm riêng mang tính địa phương, để từ đó tìm ra những định hướng, giải pháp thích hợp cho sự xây dựng, phát triển của các đô thị khác.

Tháng 9.2000, tại Hội nghị thượng đỉnh LHQ, 189 quốc gia thành viên - trong đó có Việt Nam, đã cam kết thực hiện 8 mục tiêu phát triển thiên niên kỷ. Trong 5 năm qua, Việt Nam đã có nhiều cố gắng, lồng ghép việc thực hiện những mục tiêu phát triển vào các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cụ thể của riêng mình. Như đánh giá của Tổng Thư ký LHQ Kofi Annan tại Hội nghị thượng đỉnh LHQ tháng 9.2005 vừa qua đã ghi nhận, Việt Nam tuy còn không ít những vấn đề cần giải quyết, nhưng đã có những cố gắng đáng khích lệ và trở thành một điểm sáng điển hình cho việc thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ.

Trong quá trình hội nhập khu vực và quốc tế, Hà Nội đã có quan hệ hợp tác nhiều mặt với trên 60 thủ đô và thành phố lớn trên thế giới. Trong đó, sự hợp tác có hiệu quả giữa Hà Nội và Citynet qua những dự án về hợp tác kỹ thuật, trao đổi chuyên gia, giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, môi trường là rất quan trọng.

Trong 3 ngày (từ 12-14.10), hội nghị sẽ tập trung hội thảo với các chuyên đề về môi trường đô thị, giáo dục, giới tính, lãnh đạo điện tử... Xuân Thu