Nhật Bản thông qua kế hoạch nữ quyền
Các Website khác - 27/12/2005
Nhật Bản thông qua kế hoạch nữ quyền

Hôm nay (27.12), nội các của Thủ tướng Nhật Bản Junichuro Koizumi đã nhất trí thông qua "Kế hoạch chất lượng giới tính" nhằm tạo điều kiện đưa thêm nữ giới vào các vị trí lãnh đạo.

Kế hoạch này được coi là bật đèn xanh cho một loạt các biện pháp nhằm nâng cao điều kiện tuyển dụng nghề nghiệp cho nữ giới tại đất nước Mặt trời này và khuyến khích họ trở lại làm việc sau khi nghỉ thai sản. Được biết có đến 2/3 phụ nữ Nhật Bản không quay trở lại làm việc sau khi nghỉ thai sản và chỉ có khoảng dưới 10% phụ nữ giữ các vai trò quản lý trong công việc.

Nội dung kế hoạch trên:

- Tạo điều kiện về thời gian và có những chương trình hỗ trợ cho những phụ nữ trở lại làm việc sau thời kỳ thai sản

- Biến những không gian trống tại công sở thành trung tâm chăm sóc sức khoẻ trẻ em

- Hỗ trợ tài chính cho những doanh nghiệp nữ

Mục đích của "Kế hoạch chất lượng giới tính" là tăng số lượng nữ giới hoạt động trong các ngành nghiên cứu khoa học và công nghệ và năm 2020, số nữ giới giữ các vai trò lãnh đạo trong nội các Nhật phải chiếm 1/3. Tuy nhiên, nhiều dấu hiệu cho thấy rằng kế hoạch trên của ông Koizumi khó đưa vào thực hiện nhanh chóng. Một số nhà bảo thủ đã cảnh báo rằng nó có thể phá vỡ những giá trị truyền thống của Nhật Bản. (Theo BBC)