Phải hoàn tất đề án xổ số bóng đá trong quý I/2006
Các Website khác - 19/01/2006
(NLĐ)- Hôm qua (18-1), Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban TDTT Nguyễn Danh Thái đã ra chỉ thị chấn chỉnh hoạt động bóng đá VN.

Theo đó, Bộ trưởng yêu cầu VFF và thủ trưởng các cơ quan của Ủy ban TDTT, Sở TDTT... triển khai thực hiện một loạt vấn đề khẩn cấp: sơ kết và tiếp tục xây dựng chương trình, kế hoạch tiếp tục thực hiện chống tiêu cực trong hoạt động TDTT, nhất là chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho HLV, cầu thủ, trọng tài...; VFF phải tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra nhằm kịp thời phát hiện và xử lý kiên quyết các cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động bóng đá. Trong thời gian tới, Vụ Thể thao thành tích cao II phải phối hợp cùng VFF xây dựng tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp cũng như xây dựng chế độ đãi ngộ đối với HLV, cầu thủ, trọng tài.

Đối với VFF, phải kiện toàn bộ máy nhân sự của VFF, khẩn trương ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành VFF khóa V, Quy định kỷ luật của VFF, Quy hoạch phát triển bóng đá VN giai đoạn 2006-2015, đẩy nhanh tiến độ thành lập Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ; củng cố đội tuyển quốc gia, đặc biệt là trong vấn đề chọn lựa nhân sự, trợ lý HLV cho ông A.Riedl.

Cũng trong chỉ thị này, Bộ trưởng Nguyễn Danh Thái đã yêu cầu Vụ Kế hoạch tài chính (Ủy ban TDTT) và VFF nhanh chóng hoàn tất các đề án xã hội hóa hoạt động bóng đá như cá cược bóng đá hợp pháp, xổ số bóng đá và xổ số thể thao trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt... Bộ trưởng Nguyễn Danh Thái nhấn mạnh trong chỉ thị, toàn bộ các biện pháp khẩn để củng cố nền bóng đá nước nhà phải được triển khai và sớm hoàn tất ngay trong quý I/2006.

Y.Nhi