Có thể dùng thuốc điều trị AIDS để phòng bệnh
Các Website khác - 08/03/2006

Thuốc điều trị AIDS có khả năng phòng ngừa lây nhiễm nếu được dùng ngay sau khi bị phơi nhiễm virus HIV. Ngày nay, đã có một số người coi việc uống những loại thuốc này trước khi bị phơi nhiễm HIV là một cách để phòng ngừa lây nhiễm virus bệnh. Nhưng các nhà nghiên cứu AIDS cho rằng, vấn đề quan trọng trước tiên phải là tìm hiểu những tác dụng phụ của các loại thuốc này gây ra trên cơ thể người bình thường như thế nào.

Đặng Dương theo http://www.npr.org/templates