HỘI THẢO “NÂNG CAO NĂNG LỰC VỀ MẠNG LƯỚI”
Các Website khác - 01/04/2008

 
Ảnh minh họa.

Ngày 30-3-2008, lần đầu tiên tại Việt Nam, gần 80 trưởng nhóm, lãnh đạo nhóm, đại diện cho 117 nhóm “Tự lực” của những người sống với HIV/AIDS đã gặp nhau tại Hội thảo “Nâng cao năng lực về mạng lưới”.

Đối với những người sống với HIV/AIDS tại Việt Nam, đây là lần đầu tiên có một hội thảo tập hợp được đông đủ nhất các đại biểu là những người đại diện của các nhóm, các câu lạc bộ “Đồng hành”, Tự lực”,... sống với HIV/AIDS. Qua Hội thảo, mọi người kỳ vọng sẽ khẳng định được, có tiếng nói mạnh mẽ về hiệu quả và hoạt động của những người sống với HIV/AIDS hoặc có liên quan HIV/AIDS, phát triển thêm một bước trong việc tạo sự đồng thuận, liên kết chặt chẽ hơn nữa, thống nhất trong các hoạt động chống kỳ thị và phân biệt đối xử, giải quyết hiệu quả và thiết thực đối với các vấn đề mà người sống với HIV/AIDS hoặc có liên quan HIV/AIDS có thể gặp trong cuộc sống.

Một trong các nội dung quan trọng của Hội thảo là ra “Tuyên bố chung” của Mạng lưới quốc gia những người sống với HIV/AIDS.

Theo kế hoạch. Hội thảo sẽ diễn ra đến hết ngày hôm nay, 01-4-2008.

BHTS