Nam Phi: Bộ y tế không hoàn thành nhiệm vụ chống HIV/AIDS
Các Website khác - 07/11/2005

Đáp lại những dư luận không hay đó, ông Yogen Pillay, chủ nhiệm chính kế hoạch chiến lược của bộ y tế cho biết, Nam Phi có một trong những chương trình cấp thuốc kháng virus lớn nhất và phủ nhận hoàn toàn thông tin cho rằng bộ của ông đã không tiêu hết số tiền hơn 67 triệu ngân sách dành cho các chương trình đó.

Tuần vừa rồi, ông Trevor Manuel, bộ trưởng bộ tài chính cho rằng, Bộ y tế phải hoàn trả lại 67,2 triệu không được tiêu dùng vào những dự án HIV/AIDS trong năm tài chính 2004/2005.

Tuy nhiên, ông Pillay khẳng định, chẳng có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy bộ y tế không hoàn thành việc giải ngân nguồn kinh phí đó. Ông này tỏ ra khá bất bình khi cho rằng: "Không ai có thể nói những người trong bộ y tế đã không nỗ lực hết mình để đạt được mục tiêu đó cả".

Bình luận về vấn đề trên, cô Dianne Kohler-Barnard, phát ngôn viên của Khối liên minh dân chủ về y tế cho biết, chương trình cấp phát thuốc kháng virus của Nam Phi đã thất bại hoàn toàn.

Cô nói: "Nếu nhìn vào hoạt động này ở các quốc gia xung quanh Nam Phi, chúng ta sẽ thấy mọi việc khả quan hơn hẳn. Botswana chẳng hạn, họ đã tỏ ra làm rất tốt nhiệm vụ khi cấp phát thuốc kháng virus được tới 50% đối tượng có nhu cầu, cạnh đó nữa là Namibia, nước này cũng đã cấp thuốc điều trị được tới 28% người bệnh. Trong khi đó, ở Nam Phi, mặc dù đã có những chi phí nhất định song tới nay chúng ta chỉ cấp được thuốc kháng virus cho từ 7% đến 10% người bệnh. Hiện tại mỗi ngày vẫn có 1000 chết. Không nghi ngờ gì nữa, hệ thống y tế nước ta thực sự đã không hoàn thành nhiệm vụ của mình".

Đặng Dương theo http://www.sabcnews.com