QUỐC HỘI THẢO LUẬN DỰ LUẬT PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS:
Các Website khác - 07/11/2005

CẤP KIM TIÊM CHO NGƯỜI NGHIỆN VÀ BAO CAO SU CHO GÁI MẠI DÂM:

* Người nhiễm HIV/AIDS có bảo hiểm y tế được thanh toán phí khám, chữa bệnh.

(PL)- Ngày 5-11 tại hội trường Ba Đình (Hà Nội), các đại biểu Quốc hội (QH) thảo luận dự án Luật phòng chống HIV/AIDS (gồm sáu chương, 50 điều).

Đa số các đại biểu tán thành với quy định can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV (như cấp kim tiêm miễn phí cho người nghiệm, bao cao su cho gái mại dâm...). Tuy nhiên, có nên ghi thẳng vào luật các biện pháp can thiệp hay để Chính phủ quy định thì ý kiến lại rất khác nhau. Loại ý kiến thứ nhất cho rằng các biện pháp can thiệp giảm tác hại đã được áp dụng có hiệu quả ở một số nước. Ở nước ta, một số địa phương đã và đang thí điểm triển khai các biện pháp này từ năm 1993 đến nay và kết quả cũng đáng khích lệ. Tuy nhiên, dư luận của xã hội chưa hẳn đã hoàn toàn đồng tình với việc áp dụng các biện pháp. Vì vậy chỉ nên “bật đèn xanh” để các cơ quan của Chính phủ, hoặc địa phương làm.

Loại ý kiến thứ hai đề nghị quy định cụ thể các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV ngay tại Điều 20 để bảo đảm tính quy phạm của quy định, đồng thời tạo cơ sở pháp lý rõ ràng cho Chính phủ tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp này sau khi Luật phòng chống HIV/AIDS được QH ban hành. Vấn đề thứ hai thu hút nhiều đại biểu quan tâm là có nên chi trả khám, chữa bệnh của người nhiễm HIV/AIDS có bảo hiểm y tế. Dự án luật không quy định về vấn đề này, tuy nhiên khi thảo luận, hầu hết các đại biểu đều yêu cầu cần bổ sung thêm một điều về bảo hiểm y tế đối với người nhiễm HIV theo hướng người đang có thẻ bảo hiểm y tế bị nhiễm HIV/AIDS thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám, chữa bệnh, kể cả thuốc ARV.

LTB