Nam Phi: Tăng quỹ phòng chống HIV/AIDS
Các Website khác - 24/02/2006

Hôm thứ tư tuần trước (15/2), Bộ trưởng Bộ tài chính Nam Phi ông Trevor Manuel trong bản báo cáo ngân sách trước kỳ họp quốc hội đã công bố về những kế hoạch của chính phủ sẽ tăng nguồn lực tài chính cho quỹ phòng chống HIV/AIDS của quốc gia lên gần 255 triệu đô la trong ngân sách năm tài chính 2006-2007.

Nếu theo đó, mức tăng sẽ vượt quỹ hiện tại chỉ có 187 triệu đô la Mỹ.

Cũng theo những con số của ngân sách nhà nước, nguồn quỹ này sẽ tăng thêm 37% trong năm tài chính tiếp theo và sau đó sẽ chững lại ở hai năm tài chính tiếp đó với tổng số tiền lần lượt từng năm vào khoảng 270 triệu đô la và 285 triệu đô la Mỹ.

Ngân sách năm tài chính 2006-2007 dành cho việc nâng cao nguồn vốn chi cho những chương trình điều trị HIV/AIDS ở cấp tỉnh tới mức 376 triệu đô la Mỹ trong năm tài chính 2006-2007 và 458 triệu đô la Mỹ trong năm tài chính 2008-2009.

Các chi phí gắn với những điều trị không phải thuốc kháng virus khác cho người nhiễm HIV ở các trung tâm y tế không được tính vào số tiền này. Theo bản hướng dẫn hôm thứ tư tuần qua thì HIV/AIDS được coi là "một trong số những ưu tiên dịch vụ xã hội" của chính phủ.

Các quan chức Sở y tế của Nam Phi cho biết, Văn phòng của Tổ chức y tế thế giới tại châu Phi đã công bố năm 2006 là "năm của việc đẩy nhanh công tác phòng chống HIV".

Trong những năm tới chiến lược chi tiêu của Nam Phi sẽ tập trung vào việc đẩy mạnh vận động xã hội, tăng cường nhiều dự án dành cho thanh niên, mở rộng điều trị với các bệnh lây nhiễm qua quan hệ tình dục khác, tư vấn cho các tổ chức, cá nhân đồng thời tăng cường việc sử dụng bao cao su ở giới nữ.

Thêm vào đó, các quan chức bộ y tế cho biết họ sẽ tăng nguồn quỹ mua bao cao su tăng lên khoảng 24 triệu đô la Mỹ trong năm tài chính 2008-2009. Nam Phi hiện có khoảng 47 triệu dân và khoảng 6 triệu trong số này đã nhiễm HIV. Nhờ hoạt động của dự án điều trị toàn quốc mà khoảng 112,000 người ở Nam Phi đã được điều trị bằng thuốc kháng virus.

Đặng Dương theo

http://www.medicalnewstoday.com/medicalnews.php?newsid=38037&nfid=rssfeeds