Năm 2010 phát động 3 tự trong công nhân, viên chức lao động
Các Website khác - 17/09/2010
Bắt đầu từ năm 2010, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ phát động trong CNVCLĐ phong trào “3 tự” gồm tự giác, tự tin và tự chủ trong phòng, chống HIV/AIDS, phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm.

 

Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng chủ trì Hội nghị
 Ảnh: Chinhphu.vn

Hội nghị về thực trạng và chính sách phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống ma tuý, mại dâm trong công nhân, viên chức lao động được tổ chức tại Quảng Ninh trong hai ngày 26-27/9. Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng, Chủ tịch UBQG phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm chủ trì Hội nghị.

Theo lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, thực tiễn hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm trong CNVCLĐ những năm qua cho thấy đã có sự phối hợp đồng bộ giữa công đoàn các cấp với các cơ quan chức năng như Công an, Y tế, Lao động-Thương binh và Xã hội, các đoàn thể quần chúng. Nếu năm 2000 có trên 12.000 CNVCLĐ nghiện ma tuý thì tới cuối năm 2008 con số này đã giảm xuống còn khoảng gần 4.800 người.

Trong năm 2008, toàn hệ thống công đoàn đã xét công nhận 132.143 khu tập thể CNLĐ không có tệ nạn xã hội; tổ chức ký cam kết không vi phạm tệ nạn xã hội cho gần 648.400 lượt CNVCLĐ trong các doanh nghiệp.

Hiện, việc tổ chức cho CNVCLĐ ký cam kết không vi phạm tệ nạn xã hội đã được đưa vào hầu hết các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Bình quân mỗi năm số cơ quan, đơn vị đăng ký không có người tham gia tệ nạn xã hội tăng từ 8-10%.

Bên cạnh những kết quả bước đầu, hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, phòng chống tệ nạn ma tuý mại dâm trong CNVCLĐ còn bộc lộ một số hạn chế như: chưa được tiến hành đồng bộ trên các lĩnh vực hoạt động của công đoàn; công tác tuyên truyền chưa duy trì thường xuyên mà chỉ tập trung ở những tháng cao điểm; số CNVCLĐ nghiện ma tuý có hồ sơ quản lý tính đến cuối năm 2008 có giảm nhưng còn nhiều (trên 4.800 người và có trên 1.000 trường hợp CNVCLĐ nhiễm HIV/AIDS); …

Phát động phòng trào "3 tự"

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị các cấp công đoàn đưa nội dung giáo dục CNVCLĐ về phòng, chống HIV/AIDS thành hoạt động thường xuyên của công đoàn. Phấn đấu đến năm 2015 đạt tỉ lệ 85-90% CNLĐ biết tác hại của HIV/AIDS, ma tuý, mại dâm và 90% doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị có kế hoạch thường xuyên triển khai công tác phòng chống HIV/AIDS và TNXH.

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng cho biết, bắt đầu từ 2010, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ phát động trong CNVCLĐ phong trào “3 tự” gồm tự giác, tự tin và tự chủ. Cụ thể, tự giác là phát động phong trào cán bộ, đoàn viên công đoàn tự giác tuân thủ pháp luật, tích cực tham gia phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm. Tự tin là làm cho tất cả cán bộ, đoàn viên công đoàn và CNVCLĐ hiểu và tin rằng phòng, chống HIV/AIDS, tệ nạn ma tuý, mại dâm là bảo vệ chính mình và cộng đồng. Tự chủ là chủ động tiếp nhận thông tin, xây dựng kế hoạch và triển khai công tác phòng, chống AIDS, tệ nạn ma tuý mại dâm cho người lao động.

Tại Hội nghị, lãnh đạo các doanh nghiệp đã trình bày các tham luận nêu bật những khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ khi doanh nghiệp triển khai hoạt động phòng, chống AIDS và ma tuý; chia sẻ những kinh nghiệm trong việc hỗ trợ, hướng nghiệp đối với người sau cai nghiện ở các doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp nêu ra một số kinh nghiệm bước đầu như phải thường xuyên đưa nội dung hoạt động về phòng, chống tệ nạn xã hội, ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS vào quy chế phối hợp hoạt động giữa chuyên môn và công đoàn; tổ chức công đoàn của doanh nghiệp phải chủ động và linh hoạt áp dụng các biện pháp tuyên truyền, giáo dục người lao động tham gia phòng chống HIV/AIDS và ma tuý; lồng ghép nội dung tham gia phòng chống HIV/AIDS, ma tuý vào tiêu chí thi đua xây dựng tập thể, cá nhân tiêu biểu…

Hiện nay, đội ngũ CNVCLĐ nước ta có trên 12,8 triệu người, chiếm trên 14,6% dân số và 28,2% lực lượng lao động xã hội. Từ năm 2004 đến nay, các cấp công đoàn đã phối hợp với doanh nghiệp hỗ trợ đưa gần 4.840 lượt công nhân, viên chức lao động đi cai nghiện ma tuý, sắp xếp và tìm việc làm sau cai nghiện cho khoảng trên 2.300 người.


Nguyễn Hoàng
Chinhphu.vn